ANDORRA DIGITAL

Impuls del Govern a la digitalització de les empreses

El programa públic preveu l’avaluació de la maduresa, l’assessorament personalitzat i la implementació d’accions

Els secretaris d'Estat Marc Galabert, Cesar Maquina i Marc Ballestà van presentar el pla de digitalització d'empresesSFGA

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

El pla de transformació digital, que impulsa el Govern a través de la marca Andorra Digital, ha arribat al teixit productiu. Els petits i mitjans negocis són els principals beneficiaris del programa de digitalització d’empreses, que compta amb la col·laboració d’Andorra Business i la Cambra de Comerç. El punt de partida és la necessitat de donar suport a les empreses del país. En el darrer estudi de maduresa digital, corresponent al 2020, s’evidencien les dificultats. La nota mitjana se situa lluny de l’aprovat (3,1 sobre 10) i entre altres dades es constata que el 53% de les empreses no disposen de full de ruta per a la transformació digital o que només el 9% utilitza apps i altres recursos digitals.

El pla va enlairar-se el mes de juny passat amb l’objectiu d’acompanyar les empreses, però especialment les micro i les pimes, majoritàries en el teixit productiu, en el camí de la transformació. La primera fase preveu l’autoavaluació de la maduresa digital a través d’un qüestionari que es pot trobar a la web https://andorra-digital.com/pde i que consta de 34 preguntes en cinc àmbits: estratègia i visió de negocis; organització, persones i processos; infraestructures i habilitadors; productes, serveis i relació amb el client, i ciberseguretat. En poc més de 20 minuts l’empresari aporta la informació necessària i rep un informe gratuït del seu estat de digitalització i recomanacions per millorar-lo. “Es tracta d’analitzar com estan d’avançats individualment i comparativament amb el seu sector d’activitat”, assenyala David Vicente, director d’Andorra Digital. Prop d’un centenar d’empreses ja han dut a terme aquest procés d’autoavaluació.

Els resultats de l’enquesta obren la porta a la fase 2. Andorra Digital posa a disposició de l’empresari un assessorament personalitzat a càrrec d’un dels vuit proveïdors acreditats. Les consultores analitzaran el punt de partida digital del negoci, identificaran oportunitats i elaboraran el pla de transformació digital amb el catàleg d’accions calendaritzades. Aquest procés està subvencionat en funció del tipus d’empresa. En el cas de les de més de 100 treballadors, l’ajut cobreix un 40% del cost total, el finançament de les que tenen entre 26 i 100 treballadors és del 50%, mentre que per a les micros i pimes d’entre 1 i 25 treballadors arriba al 75%. Els imports han estat predefinits en funció de la tipologia del negoci. L’aportació del Govern s’eleva fins als 287.000 euros.

La tercera fase està dedicada a la implementació de les accions incloses al full de ruta, que disposen d’un finançament privilegiat amb crèdits tous a un tipus del 0,95% i dos anys de carència, en què l’interès serà assumit pel Govern. L’empresari disposa d’un termini màxim de cinc anys per al retorn del préstec. En el moment d’aplicar les solucions, Andorra Digital posa a l’abast un catàleg de proveïdors de solucions i serveis. “És un aparador de solucions digitals per posar en contacte l’oferta i la demanda”, asse­nyala Vicente, que afegeix que el pla compleix un doble objectiu: crear riquesa gràcies a la transformació digital de les empreses i donar visibilitat i suport al sector TIC d’Andorra. Andorra Digital disposa d’una partida d’1,7 milions d’euros destinada a aportar finançament a aquesta fase que podria ampliar-se en funció de l’acceptació del programa.

També s’ha posat en marxa l’anomenat punt únic de contacte (PUC), que donarà suport a les empreses, gestionarà les sol·licituds en cada fase del projecte i farà el seguiment econòmic. Les empreses podran trucar als telèfons de contacte especialment habilitats: 81 20 20 (Andorra Business) i 80 92 92 (Cambra de Comerç) i també podran adreçar-s’hi a través del correu puntuniccontacte-pde@an dorra-digital.com.

L'ecosistema de la dada

L’ecosistema de la dada El programa de transformació digital té altres projectes en marxa. Un d’ells és el de crear un Data Lake de país, un gran repositori de dades anonimitzades compartides entre entitats públiques i agents econòmics. Una agència pública de nova creació assumiria la governança d’aquest ecosistema, amb ús públic i privat. La gestió unificada i centralitzada de les dades hauria d’enfortir el model estadístic del país, afavorir la innovació i el llançament de nous productes i serveis.

La llei marc i l’agència nacional, pilars de l’estratègia de ciberseguretat

L’aposta per la transformació no tindria sentit sense posar les bases d’una estratègia nacional en matèria de ciberseguretat per garantir la protecció de les activitats digitals d’acord amb els estàndards europeus. La Llei de mesures per a la seguretat de les xarxes i dels sistemes d’informació, aprovada el mes de juny passat, proporciona el marc legal, i l’Agència de Ciberseguretat el vessant més operatiu. L’agència, que neix com a referència en ciberseguretat per a administracions i empreses, s’ha dotat d’un equip de resposta de referència per abordar els incidents de seguretat a les xarxes i els sistemes d’informació, format per especialistes externs que treballen de manera coordinada amb altres professionals tant del sector públic com del privat.

Passarel·la de dades i documents

Un dels grans principis del pla de transformació digital és la interoperabilitat, que ha de permetre l’intercanvi de dades i documents a través d’una passarel·la virtual per alleugerir la càrrega administrativa. La seva posada en marxa sumada a la reenginyeria de processos de l’administració estalviarà al ciutadà haver d’aportar molta documentació quan faci tràmits, sempre que hagi autoritzat prèviament la cessió d’aquesta informació i respectant la protecció de dades. El projecte es troba ja en fase de prova pilot amb la participació de diferents entitats públiques amb la idea de posar-lo en funcionament de manera massiva a principi de l’any vinent.

tracking