Avís legal

TITULAR DE LA WEB
www.diariandorra.ad és un domini d’internet titularitat de la societat:


PREMSA ANDORRANA, SA (Premandsa)
N.R.T.: A701687U
Domicili: C/Bonaventura Riberaygua, 39, 5è AD500 Andorra la Vella (Principat d’Andorra)
Telèfon: 00 376 877477
e-mail: diaridigital@diariandorra.ad


CONDICIONS D’ACCÉS
L’accés al lloc web de Premandsa comporta l’acceptació de les condicions previstes en aquest avís legal així com de la utilització del lloc web, els seus continguts i serveis de conformitat amb el que preveu la legislació vigent.


CONDICIONS D’ÚS
L’usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix aquest lloc web i a no utilitzar-los per incórrer en activitats il·lícites i contràries a la bona fe i a la legislació vigent; de tota activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica; d’interferir, alterar, eludir, desconnectar o manipular el sistema, els servidors, les xarxes, els continguts o qualsevol dels dispositius de protecció o de sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats. En cas d’incompliment de les condicions d’accés i d’ús d’aquest lloc web Premandsa emprendrà les accions civils i penals que corresponguin per perseguir les activitats i conductes descrites. L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, únicament i exclusivament, per a ús personal i provat.

OBJECTE
Premandsa, a través d’aquest lloc web, proporciona l’accés del públic a tots els continguts inclosos en el Diari d’Andorra Digital així com als diferents productes editorials que formen part de la societat Premandsa.

CONTINGUTS
Els continguts, l’organització i els enllaços han estat seleccionats per Premandsa, que es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, modificacions en el seu web i a canviar-ne, suprimir-ne o afegir-hi continguts i serveis així com a variar-ne la presentació. També es reserva el dret a limitar-ne o impedir-hi l’accés, temporalment o definitivament, sense avís previ. Aquest lloc web consta de textos, imatges, sons, àudio, vídeo i software que l’usuari pot descarregar per a ús personal.

EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITAT D’ACCÉS
Premandsa no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la disponibilitat i la continuïtat tècnica del funcionament del lloc web. Premandsa no es fa responsable dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris a conseqüència de l’existència de virus informàtics que l’usuari pugui contraure a causa de la navegació pel lloc web. La responsabilitat de l’ús de la informació continguda al lloc web és del mateix usuari. Premandsa no pot garantir la inexistència d’errors en l’accés al lloc web, en els seus continguts ni que aquests continguts es trobin totalment actualitzats; tanmateix, posarà tots els mitjans possibles per corregir-los o esmenar-los. Premandsa no es fa responsable en cap cas dels continguts, de les informacions o de les imatges que no depenguin del lloc web ni estiguin gestionats per Premandsa; dels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin derivar per part de tercers a través del lloc web.


DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual del web www.diariandorra.ad i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, disseny i programari) pertanyen a Premandsa. Queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts d’aquesta web així com la seva utilització amb finalitat comercial, la seva distribució o la seva manipulació sense l’autorització expressa de Premandsa.

ENLLAÇOS
La presència a www.diariandorra.ad de connexions a altres webs externes (enllaços) té un caràcter merament informatiu i de servei. Premandsa no es responsabilitza ni dona cap tipus de garantia de les informacions, opinions i conceptes que s’emetin, es publiquin o es distribueixin en aquests enllaços. Tampoc no es responsabilitza dels danys i perjudicis que puguin generar els productes o serveis oferts a través d’aquests enllaços. Aquest avís legal afecta únicament i exclusivament el lloc web www.diariandorra.ad i no d’altres llocs web que eventualment es puguin consultar mitjançant enllaços ni els enllaços d’altres llocs web continguts en www.diariandorra.ad.


POLÍTICA DE PRIVACITAT
1-Responsable del tractament
PREMSA ANDORRANA, SA garanteix el compliment de la normativa andorrana en matèria de protecció de dades, concretament de la Llei 29/2021 qualificada de protecció de dades personals, del 28 d’octubre del 2021 (d’ara endavant LQPD). Premandsa garanteix la seguretat i confidencialitat en el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal subjectes a la LQPD.
2-Finalitat
En el moment en què un usuari/client facilita les seves dades personals, domiciliàries i de formes de pagament, aquestes dades són incorporades a la base de dades de Premandsa amb la finalitat d’oferir-li els béns i serveis que puguin ser gestionats a través de Premandsa, propietària del fitxer.
De conformitat amb la normativa vigent, s’informa els usuaris/clients que formalitzen aquest contracte que les seves dades personals són incorporades a un fitxer la creació del qual ha estat degudament notificada a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades Personals. La finalitat del fitxer esmentat és permetre a Premandsa que realitzi les gestions dels serveis contractats per l’usuari/client així com la comunicació derivada de la relació contractual entre ambdues parts.
3-Termini de conservació de les dades
Les dades personals de l’Usuari seran conservades mentre duri la relació contractual i comercial, mentre no sol·liciti la seva supressió, així com durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals pertinents.
4-Destinataris de les dades
Les dades personals de l’Usuari no seran cedides a cap tercer, tret que resulti necessària la intervenció de tercers per a la prestació del servei contractat (per exemple, a entitats bancàries i/o financeres propietàries dels mitjans de pagament utilitzats, etc.).
Així mateix, per a la millora de l’experiència com a usuari de la nostra web, les dades podran ser tractades per diferents proveïdors de serveis (considerats com a encarregats de tractament) per compte del Responsable del Tractament.
A més, les dades també podran ser cedides a organismes i autoritats públiques (administratives o judicials) en aquells casos en els quals una norma legal així ho estableixi i segons la Llei sempre quedaran especificats els destinataris de les dades.
5-Persones noticiables
Les notícies publicades en aquest lloc web podran contenir dades personals de persones noticiables per ser de rellevància pública, per la seva notorietat pública o per circumstàncies sobrevingudes en fets d’interès públic dels quals són protagonistes.
A través d’aquest apartat, informem les persones noticiables sobre el tractament de les seves dades conforme el que es disposa en la normativa vigent, que estableix que quan resulti impossible o requereixi un esforç desproporcionat informar els interessats sobre el tractament de les seves dades s’adoptin mesures adequades per a protegir el seus drets, llibertats i interessos legítims, inclusivament fent pública la informació, la qual cosa es compleix a través de la present política de privacitat.
Les dades personals seran obtingudes a través de la recerca i els recursos periodístics a disposició d’aquest mitjà de comunicació, consistint en les dades pertinents per a l’elaboració d’aquestes notícies.
La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals de persones noticiables és la necessitat de donar compliment a una missió realitzada en interès públic. Les dades personals es tractaran de manera indefinida en el temps.
6-Drets dels usuaris
En tot moment, l’usuari/client podrà exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades personals a l’adreça de correu postal de Premandsa o electrònica del Responsable del Tractament dpd@diariandorra.ad, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu document d’identitat i especificant el dret que desitja exercir.
7-Mesures de seguretat
De conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, el Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives vigents per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, les quals són tractades de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l’interessat i adequades, pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins per a les quals són tractades.
El Responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que s’estableixen en la LQPD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels Usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.
El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti qualsevol dels nostres serveis de tercers, totes i cadascuna de les persones, dades de les quals puguin haver estat afectades, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.


SUBSCRIPCIONS
Les subscripcions es renoven automàticament. En cas de rescissió o baixa s’haurà de comunicar per escrit a l’adreça distribucio@diariandorra.ad, 15 dies abans de la renovació.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
Aquest contracte és d’adhesió, i en totes aquelles qüestions que puguin sorgir pel que fa a la seva interpretació i al seu compliment, ambdues parts se sotmeten de manera expressa a la Batllia d’Andorra.
tracking