CONSELL SUPERIOR DE LA JUSTÍCIA

Expedient judicial electrònic

L’ús de les tecnologies de la informació millora el servei públic de la justícia, que és un dret de tots els ciutadans

Seu de l'administració de justícia

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

L'Administració de justícia s’ha d’adaptar als nous temps, incorporant a les normes i procediments la regulació de les condicions en què les noves tecnologies són utilitzades en els processos judicials.

L’èxit de la nova estructura judicial depèn en gran manera de la modernització tecnològica de l’Administració de justícia, de forma que els advocats, els procuradors i els ciutadans puguin dirigir les seves peticions als tribunals en format electrònic.

Les TIC són una eina especialment adequada per simplificar tràmits i evitar repeticions d’escrits perquè els intervinents en un procés accedeixin a la documentació simultàniament, aportant agilitat i seguretat en el procés de traslladar i fer accessibles de manera immediata els documents a les parts. Això permet escurçar els temps de tramitació.

La tramitació electrònica per part dels intervinents (advocats, procuradors, pèrits) i la consulta dels expedients judicials via web són tan sols algunes de les actuacions que més aviat o més tard s’implantaran als òrgans judicials de tots els països.

Amb aquesta finalitat, el Consell Superior de la Justícia va impulsar, juntament amb el Govern, una Llei d’accés electrònic que regula la utilització de les tecnologies de la informació per millorar el servei públic de la justícia, que constitueix un dret constitucional de tots els ciutadans. Aquesta llei crea el marc jurídic per establir i regular l’expedient judicial electrònic i les interaccions electròniques segures entre els òrgans judicials i fiscals i els professionals de la justícia, com ara els advocats i els procuradors, els quals tindran un accés permanent i directe als seus expedients.

La implantació de l’expedient electrònic amb el sistema AVANTIUS constitueix un procés ordenat i acumulatiu que requereix una gestió contínua del canvi. Per això, s’ha elaborat un full de ruta d’implantació progressiva, que ha permès desplegar la signatura electrònica de documents judicials a tots els òrgans judicials i fiscals durant l’any 2022. Posteriorment, el primer semestre del 2023, s’hi implantaran comunicacions electròniques amb les administracions públiques. Finalment, durant l’any 2024, amb l’entrada en vigor de la Llei d’accés electrònic de l’Administració de justícia, es donarà per culminat el procés d’implantació de l’expedient judicial electrònic a Andorra.

Per què calen aquestes reformes?

  • Perquè la societat ho demana
  • Perquè el nombre d’expedients creix
  • Perquè l’Estat Andorrà té recursos limitats
  • Perquè el temps de resposta és massa llarg

En què beneficiarà el ciutadà?

Rapidesa

Creant una nova estructura judicial s’aconsegueix una justícia de major qualitat i més ràpida.

Proximitat

La finalitat primordial és que el ciutadà arribi a tenir un servei més pròxim i de qualitat.

Homogeneïtat

El ciutadà percebrà que tota l’estructura judicial actua amb els mateixos criteris.

Transparència

Es tracta d’aplicar els principis de transparència, informació i atenció adequada dels usuaris de l’Administració de justícia.

tracking