Marc Garcia, responsable de PwC Andorra

Transformació digital: Revolució Industrial 4.0

Les administracions han de lluitar contra la bretxa digital amb polítiques d’‘e-inclusió’

Marc Garcia, responsable de PwC Andorra

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

La transformació digital està transformant el món completament. Es tracta d’un fenomen que va molt més enllà de la tecnologia i que està provocant canvis profunds en la societat, l’economia i la política.

La principal conseqüència d’aquesta transformació és la creació de l’anomenada societat de la informació o societat del coneixement. Es tracta d’un nou model social basat en l’ús intensiu de la informació generada, processada i transmesa a través de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), i que té com a finalitats el desenvolupament econòmic i el benestar social. La digitalització de la societat té efectes en les expectatives dels ciutadans, les pautes de consum, la conducta social, la manera com es relacionen, els estils de vida i fins i tot alguns codis ètics.

Per altra banda, la societat de la informació està tenint un impacte molt important en l’economia i les empreses, actuant com a autèntic motor de creixement. Actualment ja es parla d’una revolució industrial 4.0, amb efectes tant macroeconòmics; estimulant la inversió, el consum i l’ocupació; com microeconòmics; amb millores en l’eficàcia, l’eficiència i la productivitat. En aquest nou model, el sector de les TIC té cada dia més pes, demandant nous perfils al mercat laboral, i creant nous sectors i serveis basats en models de negoci innovadors.

Les administracions públiques, per la seva banda, no s’estan quedant enrere. Del model d’administració en paper clàssic vam passar a l’administració electrònica. Actualment, l’estadi ha de ser inevitablement un altre. Anem cap a una societat digitalitzada on el repte principal per a l’administració ja no és garantir l’accés en menys temps i recursos a serveis electrònics, sinó l’accés a serveis públics proactius, intel·ligents i sostenibles. Passem del tràmit electrònic al servei digital.

La bretxa digital segueix sent un dels principals problemes per al desenvolupament de la societat de la informació. Aquest concepte fa referència a les dificultats en l’accés i ús de les TIC per part de les persones i empreses per diferents motius, i fa que la seva adopció no sigui al mateix ritme per tothom. En aquest sentit, governs i administracions han d’invertir i desenvolupar polítiques d’e-inclusió, afavorint les capacitats digitals, l’accés i la connectivitat arreu del territori, per tal de fomentar que el creixement econòmic i social impulsat per les TIC no deixi ningú enrere i tothom se’n pugui beneficiar.

A PwC acompanyem les persones, empreses i administracions públiques en el camí de la digitalització. La transformació digital implica molt més que implementar tecnologia. A PwC tenim un enfocament holístic, que implica transformar els eixos vertebradors de qualsevol organització: les persones, les dades, la tecnologia i els processos.

Les tecnologies representen el motor del canvi, l’instrument que permet millorar l’eficàcia, eficiència i qualitat dels béns i serveis produïts. Les persones són essencials, ja que exerceixen el lideratge i impuls necessari per garantir que les tecnologies són explotades en benefici dels ciutadans o les empreses. La cultura i l’estructura organitzativa també han de canviar per aprofitar les potencialitats de la tecnologia i prestar millors serveis. Per últim, la digitalització també implica optimització de processos per tal que siguin eficients i noves maneres de gestionar i analitzar les dades, l’actiu més important de les organitzacions en el nou segle.

Som líders i referents en serveis de transformació digital en tots els sectors, treballant conjuntament amb els nostres clients des de l’estratègia fins a les operacions. Amb una cartera de serveis àmplia i que abraça tots els àmbits d’especialització d’aquest: l’estratègia digital, el redisseny de serveis i de la gestió i relació amb els clients i ciutadans, l’optimització organitzativa, la governança i analítica de dades, la ciberseguretat i la implementació de noves tecnologies disruptives com ara la intel·ligència artificial, la robòtica (RPA) i el cloud computing, entre d’altres.

El nostre compromís amb el teixit social i econòmic andorrà és absolut, així com amb el seu sector públic, amb qui tenim una estreta relació de col·laboració. L’aliança publicoprivada és i serà clau per assegurar que els reptes altament complexos del context actual de transformació digital s’aborden amb enfocaments integrals i amb els recursos necessaris per assolir-ne l’èxit.

Convertir Andorra en un país referent en l’ús digital

Marc Garcia, responsable de PwC Andorra, destaca que Andorra Digital està fent una gran tasca amb el PdTDA (Pla de Transformació Digital d’Andorra) que repercutirà en benefici del país. Des d’Andorra Digital s’ha fet una aposta ferma per incrementar i potenciar la maduresa digital del Principat partint de l’administració pública com a motor del canvi i crear l’ecosistema necessari per acabar revertint també en el teixit empresarial i en els ciutadans. Els quatre principis del pla són: 1) administració eficient i digital 2) ciutadà al centre 3) serveis digitals a les empreses 4) governança transversal de la transformació digital. “Des de PwC vàrem ajudar el Govern d’Andorra en la quantificació de l’impacte socioeconòmic de la crisi de la Covid-19 i en l’actualitat estem treballant braç a braç amb Andorra Digital per poder ajudar el Principat en l’estratègia a seguir que optimitzi i potenciï la transformació digital”, explica Marc Garcia, que recorda que Andorra ocupa la posició número 25 d’Europa de l’índex DESI, que mesura la maduresa digital dels països. Marc Garcia es remet a l’experiència de PwC, que ha col·laborat en nombrosos projectes de digitalització tant en l’àmbit privat com en el sector públic. “Esperem poder ajudar Andorra en aquest repte, que sí o sí, entre tots, hem d’assolir per convertir-lo en un país de referència en grau de digitalització pública, social i econòmica”, subratlla.

tracking