David Rabella, director d'Inversions de Vall Banc Fons

Introducció de criptodivises a carteres d'inversió

La introducció d’ether es fa sota criteris de risc, valor i correlació dins de les carteres

David Rabella, director d'Inversions de Vall Banc Fons

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Els mercats financers estan en permanent evolució i constantment surten nous productes o noves metodologies d’inversió que fan que sigui imprescindible seguir formant-nos per fer que les nostres carteres d’inversió es mantinguin a l’avantguarda de la inversió, essent pioners quan calgui.

Avui en dia tenim molt interioritzades metodologies d’inversió que diversifiquen els actius (gràcies a Markowitz) o tècniques d’inversió value, popularitzades per Warren Buffet, entre d’altres. O, fins i tot, presents a les carteres hi tenim derivats financers o productes tan senzills com ETF que fa deu anys eren residuals. I totes aquestes metodologies o productes un dia van ser innovadores i adaptades per uns quants pioners abans no es popularit­zessin.

Davant de qualsevol inversió que ens plantegem a les carteres, intentem fer sempre les mateixes preguntes. En primer lloc, si la inversió té valor; en segon lloc, quin risc estem assumint, i en tercer, i molt important, com funcionaria la cartera en el seu conjunt incorporant aquest actiu. En la nostra tasca de gestió de carteres no es tracta de jugar a encertar el futur, sinó fer que les probabilitats d’èxit superin les probabilitats de pèrdua. Per fer-ho entenedor, els professionals de la inversió som més científics que no pas endevins.

Si en una cosa estem convençuts a Vall Banc és que la revolució tecnològica i la irrupció de noves maneres de fer negoci impliquen nous jugadors en tots els sectors; també en el món financer, on darrerament hi ha una revolució fonamentada en la tecnologia blockchain i que ha popularitzat les anomenades criptodivises (essent bitcoin i ether les més populars), que no són altra cosa que la part més mediàtica d’aquest nou ecosistema.

A Vall Banc Fons hem volgut entendre l’univers de les criptodivises, intentant separar el gra de l’enorme quantitat de palla –en format de desinformació i milers de criptomonedes– que circula. I després de seguir el nostre procés d’anàlisi de les inversions, la nostra conclusió és que té sentit introduir una petita part d’ether a les carteres, que hem efectivament materialitzat a principi del tercer trimestre d’aquest 2021.

Hem escollit ether o ETH (a través d’un instrument llistat i molt líquid) perquè és una manera de beneficiar-se del creixement exponencial de l’ecosistema dels contractes intel·ligents –smart contracts– sobre la tecnologia blockchain. La xarxa d’Ethereum és la que més import transacciona i les comissions d’aquestes transaccions es paguen amb la pròpia divisa ether, la divisa nativa de la xarxa Ethereum, que a la vegada en fan pujar la demanda.

També creiem que aquesta xarxa té una inigualable capacitat d’integrar evolucions tecnològiques –per exemple, en termes de petjada ambien­tal– que creiem que provoquen un cercle virtuós d’increment de la transaccionalitat.

Per tant, tot aquest argumentari ens porta a pensar que efectivament ether té valor. Quin és el valor és una variable desconeguda de complicada estimació, doncs dependrà de molts factors com l’evolució de la pròpia tecnologia dels smart contracts. Però si aquesta tecnologia esdevé més hegemònica sense cap mena de dubte el valor és molt més elevat que els preus actuals.

La segona variable, la del risc, també la tenim molt present. L’univers de les criptodivises, format per més de 10.000 noms diferents, té una alta taxa de mortalitat i una volatilitat efectiva molt elevada. Per tant, per bé que la nostra tesi sigui encertada no podem obviar aquest risc i és per això que hem invertit una quantitat suficientment gran perquè si funciona en sortim beneficiats, però al mateix temps suficientment petita perquè si errem no tingui un impacte significatiu en el conjunt de la cartera.

I en tercer lloc, en carteres mixtes com la majoria de carteres que gestionem, el que s’intenta és que la mala evolució d’una part dels actius sigui compensada per altres. Per això, per bé que a llarg termini la millor inversió històrica és la renda variable, l’alta volatilitat de la borsa es dilueix combinant amb actius de renda fixa, amb perspectives més baixes, però que solen compensar períodes dolents de la renda variable.

Però com de ben segur ens hauran sentit dir, els preus actuals de la renda fixa, després que la intervenció dels bancs centrals hagi condicionat fortament els mercats els darrers anys, ens fan pensar que aquesta capacitat de descorrelació es pugui posar en dubte. I aquí, la introducció de criptodivises, que evolucionen de manera independent dels rendiments de la renda variable o la renda fixa també fa que ens interessi introduir aquesta nova tipologia d’actius a les carteres.

tracking