Notícies de

Partit socialdemòcrata

Vela pregunta per la història clínica compartida

El PS al·lega "disfuncions" en el sistema i demana pel grau d'implementació entre els professionals, el seguiment i els recursos de suport i de formació