Dimarts, 9 de abril de 2024

Reportatge

El preu del lloguer assequible

La nova ordinació tributària d’Escaldes-Engordany limita els avantatges fiscals als blocs de pisos a preu regulat. Quant s’estalviaran els propietaris en l’impost sobre la construcció?

La part alta de la vall central, vista des d'Engolasters.Fernando Galindo

detail.info.publicated

Creat:

Actualitzat:

Imaginem-nos que un propietari vol desenvolupar un projecte urbanístic en un terreny de 200 metres quadrats situat al centre d’Escaldes-Engordany. Assumint que aprofita tota la superfície i que s’acull a la màxima edificabilitat permesa pel Pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), l’immoble tindrà set plantes i 1.400 metres quadrats de sostre edificat.

Quant haurà de pagar al comú en impost sobre la construcció? Si es tracta d’un bloc de pisos destinats al mercat de compravenda, la factura pujarà a 60.690 euros, el resultat de multiplicar el tipus de gravamen (43,35 euros per metre quadrat) per la superfície de l’obra efectivament construïda (1.400 metres quadrats). Per no complicar més les coses, en el càlcul no tenim en compte els índexs de localització, que en algunes zones de la parròquia poden multiplicar per dos aquest import.

Des del dimecres d’aquesta setmana, data de publicació de l’ordinació tributària d’Escaldes-Engordany per al 2024, desenvolupar un bloc de pisos a preu assequible t’estalviarà el 70% de l’impost sobre la construcció. Prenent com a referència el projecte d’exemple, en aquest cas el propietari s’estalviarà 42.483 euros, ja que només n’haurà de pagar 18.207. La mesura, aprovada la setmana passada en consell de comú, vol incentivar l’entrada al mercat de lloguer d’habitatge a un preu a l’abast de la majoria de la població.

Fins ara la bonificació del 70% de l’impost (amb un gravamen de 41,44 euros per metre quadrat) s’aplicava a totes les promocions destinades al lloguer, sense tenir en compte si era assequible o no. La normativa urbanística comunal no impedia que un projecte de construcció d’un bloc de pisos de lloguer d’alt estànding es beneficiés de rebaixes fiscals. Expressat en termes més col·loquials: el comú subvencionava el luxe.

La nova ordinació tributària limita la bonificació per a les edificacions destinades al lloguer a preu de mercat a l’1%. Si, de nou, calculem l’import que el promotor haurà de pagar al comú per l’aplicació de l’impost sobre la construcció, la factura pujarà a 60.690 euros. Són només 607 euros menys que la quantitat que hauria d’abonar a la corporació en cas que desenvolupés una promoció destinada a la venda. La normativa actual manté les reduccions del 70 i el 80%, respectivament, per a les edificacions destinades a l’ús d’aparcament i a l’ús agrícola i ramader.

L’ordinació inclou una altra novetat. Si el comú ha concedit a un propietari la bonificació del 70% pel preu assequible del lloguer i abans de 10 anys canvia l’ús de l’edifici o el preu, haurà de restituir-se a la corporació la reducció aplicada. A aquest import caldrà afegir l’interès moratori, decretat cada any pel Govern (actualment és del 3,36%), i dos punts percentuals més. Si prenem com a referència la xifra d’aquest any, l’interès s’enfilaria, per tant, al 5,36%.

Quins criteris tindrà en compte el comú a l’hora de determinar què és un lloguer a preu assequible? Tot i que encara s’han de definir, la idea amb què treballen els cònsols és que el preu no superi el 30% dels ingressos d’una llar en què dues persones cobren el salari mínim interprofessional. Tenint en compte que la darrera actualització del salari mínim es fixa en 1.376,27 euros mensuals, tots els lloguers iguals o inferiors a 825,76 euros mensuals entrarien en la categoria d’assequible.

El comú té la voluntat d’aprovar l’ordinació que reguli aquests criteris al més aviat possible. L’atorgament de llicències urbanístiques està suspès a Escaldes des del gener. Durant la moratòria, que s’allargarà un any, la corporació haurà de revisar el POUP d’acord amb els estudis de capacitat de càrrega màxima. Aquests informes determinaran el límit de creixement de la parròquia.

La nova ordinació tributària afectarà les sol·licituds de llicència de construcció entrades al comú però encara per resoldre. Tal com diu el punt setè de l’article 53 de l’ordinació, “l’impost es merita en el moment d’obtenir-se la llicència urbanística corresponent”.

tracking