Creat:

Actualitzat:

vui l’Església celebra festa del Corpus Christi, és a dir, la festa del Cos de Crist: l’Eucaristia. La presència del Crist és una presència especial en el Sagrament de l’Eucaristia, en la Missa, que és l’acte principal de culte dels catòlics... Jesús ressuscitat va inaugurar una altra manera misteriosa de ser i d’estar amb nosaltres amb el cos gloriós, espiritual com diu Sant Pau, un cos no limitat ni pel lloc, ni per l’extensió, ni per l’espai; una nova dimensió misteriosa que li permet una presència molt rica i variada, no només al cel sinó entre nosaltres. Ell és present: en la paraula viva de Déu, que proclamem a la Missa; és present en l’Església: “Jo estic amb vosaltres cada dia, fins a la fi dels temps.” Però especialment està present en els més febles: “Allò que féreu als més  necessitats m’ho  féreu a mi”; i està en els sagraments, molt especialment en l’Eucaristia: Prengué el pa i digué: “Això és el meu Cos entregat per vosaltres.” Precisament avui és la festa de l’Eucaristia, que fa ressonar de manera especial el primer Dijous Sant de la història: “Feu això en memòria meva”, paraules que va dir Jesús la vetlla de morir, no pas com una ocurrència d’última hora, sinó amb un gest d’amor ben preparat. En el Dijous Sant la institució de l’Eucaristia va tenir lloc dins el context solemne de la Passió, Mort i Resurrecció del Senyor. En el darrer sopar ens va deixar la seva presència sacramental, en les espècies més senzilles del pa i del vi que consagrem. Aquí trobem la seva donació contínua i per sempre, la seva vida que ens transforma i que ens alimenta. L’Eucaristia és alhora aliment espiritual i àpat. Com a aliment ens nodreix espiritualment, com a àpat ens agermana. Els diumenges ens trobem per celebrar que Jesús, el Crist, és el Senyor, ens alimenta amb el pa de la unitat, el pa de la vida, el pa de l’amor, el pa de pau. Jesús “la nit que havia de ser entregat”. Va instituir l’eucaristia com a memorial de la seva passió i mort, de la seva entrega fins al final. El qui combrega participa de l’esperit de Crist ressuscitat. És el pa de vida que comporta una  exigència d’entrega i de lliurament als altres.

tracking