Creat:

Actualitzat:

La diversitat funcional es pot definir com el fenomen, fet o característica present a la societat que, per definició, afectaria tots els seus membres igualment, per tant, el que ve a dir és que a la societat hi ha persones amb capacitats o funcionalitats diverses i diferents entre si i que tal com queda establert a la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides, signada i ratificada pel Govern d’Andorra, en el seu preàmbul també reconeix la diversitat de les persones amb discapacitat.

Al maig se celebra el Mes europeu de la diversitat a tota la Unió Europea i conviden les empreses i organitzacions europees a unir forces amb la Comissió Europea per posar el focus en la importància de la diversitat i la inclusió al lloc de treball i a la societat, organitzant esdeveniments i activitats durant tot el mes de maig.

Milers d’empreses i organitzacions de diferents sectors i mides amb seu a la UE estan potenciant de manera activa la inclusió i la pertinença als seus llocs de treball per contribuir així a una unió de la igualtat, en què es valora i s’aprecia cada persona pel que és. Les polítiques de diversitat i inclusió al lloc de treball també poden ajudar les organitzacions, els empresaris i els treballadors a aprofitar les oportunitats d’un món laboral canviant. En una època marcada pels continus canvis, les organitzacions europees necessiten adaptar-se gradualment per garantir-ne l’èxit. La inclusió i la diversitat són valors indispensables per promocionar les innovacions, però també per cultivar un lloc de treball fort i preparat per abordar els nous desafiaments a què tots ens enfrontem i que podem superar.

M’agradaria lligar tota aquesta informació amb la importància que es dona a Europa a la diversitat i concretament a la diversitat funcional, però si m’ho permeteu serà en el pròxim article.

tracking