Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Davant el greu problema de l’habitatge a Andorra, el Govern ha optat per un seguit de mesures entre les quals hi ha la polèmica cessió d’ús temporal dels pisos buits que s’assembla força a una expropiació per un temps determinat.

Quin és el motiu pel qual tants pisos estan sense utilitzar? En la meva opinió, diria que el principal és perquè en el seu moment no es van regularitzar als països de residència dels propietaris, i cal suposar que no ho van fer per les duríssimes penalitzacions fiscals que comportava. El cert és que, pel que fa a Espanya, el Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea va dictaminar mitjançant sentència del 27 de gener del 2022 que la legislació fiscal espanyola era contrària a la normativa comunitària i, en conseqüència, va obligar l’Estat veí a modificar la legislació sobre aquest assumpte. Així es va fer. A partir d’aquell moment, només justificant que el capital emprat en la compra de l’habitatge s’havia generat abans del període de prescripció de l’impost, ja no s’ha de tributar pel mateix.

Sembla evident que els immobles en aquesta situació van ser adquirits abans de l’any 2019, per la qual cosa, la regularització a Espanya d’un immoble situat en un altre estat en aquests moments és molt senzilla i econòmica.

Tot i que el Govern andorrà no pot entrar a explicar públicament la llei d’un altre país, el cert és que hi ha altres mitjans per donar a conèixer aquesta situació.

Quan Napoleó Bonaparte va dir que hi havia tantes lleis que ningú podia estar segur de no ser penjat, hom diria que ben bé es podia referir a l’actual marasme legislatiu que estem patint aquí i més enllà de les fronteres, i que acaba provocant un desconcert absolut en els contribuents. I davant el desconcert i el temor a qualsevol conseqüència indesitjada que es pugui derivar dels tractes amb les agències tributàries estrangeres, la reacció instintiva és la paràlisi que estem vivint.

tracking