Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

A França, un informe encarregat pel mateix president Macron recomana la prohibició de les pantalles als infants de menys de tres anys. La comissió d’experts que ha redactat l’informe defensa l’ús dels smartphones a partir dels 13 anys, l’accés a les xarxes socials a partir dels 15 anys de forma progressiva fins als 18 anys, on poden tenir accés a les més perjudicials com TikTok. L’estudi alerta de la hiperconnectivitat dels infants i de les conseqüències per a la salut, tant física com mental, per al seu desenvolupament i per al seu futur i el de la societat. Adverteix de la nocivitat de les xarxes socials, de les estratègies de captació de l’atenció dels infants, i del nivell d’exposició a continguts pornogràfics i violents. Entre els efectes hi ha afectacions en la son, la vista, el sedentarisme, o l’augment de depressions i ansietats. L’informe també assenyala el fracàs de les eines de control parental i del perill de la limitació d’accés al pluralisme de la informació a causa dels algoritmes.

Els infants del segle XXI no poden créixer sense l’accés a les pantalles. Però, caldria cercar l’equilibri entre els beneficis i els riscos de la tecnologia. Celebro que s’hagi fet un estudi despertant la reflexió sobre la necessitat de protegir els joves. Caldrà veure quines mesures adoptarà finalment l’estat francès amb l’estudi en mà i si opta o no per la prohibició.

És molt legítim que un estat busqui retardar l’accés a les pantalles dels infants si hi ha evidències científiques de les conseqüències nocives per a la salut i el seu desenvolupament. Però, és important centrar esforços en la informació i en l’educació, tant dels pares com dels joves, ja que tard o d’hora tindran un mòbil amb accés a internet a la mà. Els progenitors haurien de ser coneixedors dels riscos reals de donar un dispositiu als fills i els joves haurien d’adquirir estratègies per fer-ne un ús moderat, responsable i crític.

tracking