Les set claus

Bretxa salarial de gènere

Les empreses han de registrar les dades de la bretxa abans del juliol

Creat:

Actualitzat:

La igualtat de gènere en l’entorn laboral és essencial per al progrés de les societats. Durant el mes de novembre de 2023, el Govern d’Andorra hi va fer un pas important amb l’aprovació del Reglament del Registre públic de les dades i els indicadors sobre la bretxa professional de gènere. Aquesta nova normativa obliga totes les empreses del país (independentment de la mida) a compartir informació detallada sobre els salaris, amb l’objectiu de realitzar una anàlisi precisa de les diferències salarials entre homes i dones. Això permetrà a l’establiment fer polítiques efectives per mitigar aquesta bretxa.

Des d’aquest 2024, les companyies s’han de donar d’alta al Registre, gestionat pel departament d’Ocupació i Treball, i alimentar-lo amb tota una sèrie d’indicadors salarials desglossats per gènere, incloent-hi diferències mitjanes anuals i desglossaments per edat, grup professional i categoria laboral, entre d’altres. Especial atenció rebran les empreses de 50 o més empleats, que a més hauran de proporcionar informació sobre increments salarials, promocions professionals i altres dades rellevants per fomentar la igualtat de gènere.

El procediment estableix que, excepcionalment per a l’any 2024, les empreses disposen d’un període entre l’1 de maig i el 30 de juny per introduir les dades. A partir d’aquesta iniciativa, s’espera obtenir una fotografia fidedigna de la situació actual i avançar cap a la disminució de la bretxa de gènere en l’àmbit laboral andorrà.

Les estadístiques resultants d’aquest registre seran elaborades garantint la confidencialitat de les dades personals i seran accessibles per als representants dels treballadors o, en la seva absència, per qualsevol treballador interessat a conèixer les diferències salarials de gènere dins de la seva empresa.

Queden quatre mesos perquè els empresaris puguin complir amb aquesta nova obligació.

* Vladimir Fernández Armengol,Soci de Crowe

tracking