Creat:

Actualitzat:

Els ministres de Finances de la UE han finalitzat la posició del Consell sobre la reforma de les normes de governança econòmica de la UE. Segons la informació disponible, la proposta del Consell exigiria als estats membres que redueixin el seu dèficit pressupostari entre un 0,25% i un 0,4% anual, la qual cosa representa una lleugera millora respecte al 0,5% proposat fins ara. Tanmateix, també va reduir el dèficit global màxim a l’1,5% del PIB i va incloure la necessitat de reduir el deute respecte al PIB un 1% anual per als països amb un deute superior al 90% del PIB (França, Itàlia, Espanya, Portugal, etc.). Això vol dir que més països hauran de retallar la despesa pública. El text definitiu de l’acord encara no s’ha fet públic i no hi ha transparència sobre les decisions pressupostàries que haurà de prendre cada país d’acord amb les normes, ni sobre la flexibilitat real que tindran els països durant els tres primers anys del període de transició. En reacció amb l’acord d’avui sobre noves normes fiscals, la secretària general de la CES, Esther Lynch, va dir que aquest acord és una mala notícia per a milions de treballadors que lluiten amb el cost de la vida. Alguns estats membres han començat a reconèixer les greus mancances de les normes fiscals proposades i estan treballant per limitar els danys.Però no deixa de ser una proposta fonamentalment dolenta que impulsaria encara més l’economia europea a una nova recessió. Això significaria que els treballadors hauran de fer sacrificis que no tindran cap efecte positiu en la sostenibilitat de les finances públiques. A més, Europa es trobarà buscant estalvis en un moment en què necessitem augmentar la inversió pública per aconseguir una transició justa cap a una economia verda i digital. Prendre una decisió d’aquesta magnitud durant una reunió virtual durant la temporada de vacances és típic de la manca de transparència amb què s’ha dut a terme aquest procés. És hora que el Consell sigui transparent sobre les rebaixes i increments fiscals que serien necessaris als estats membres per complir amb les noves normes fiscals.

tracking