Creat:

Actualitzat:

Som molts els que ens mirem atònits, meravellats i també una mica espantats i amb vertigen el que la intel·ligència artificial pot i podrà fer. Els debats intensos sobre tots els canvis que pot provocar una eina intel·ligent com, per exemple, ChatGPT no són pocs. La gran majoria són debats ètics i sobre el control –por, bàsicament–, però sense negar un fet ineludible: és una revolució extraordinària amb aplicacions encara infinites que canviarà el món que ens envolta. A diferència d’internet i alguns altres avanços tecnològics de la nostra era, el desenvolupament de la IA no depèn únicament dels governs i de la seva exclusiva voluntat per fer-ho accessible i universal. Evidentment, els governs amb els seus programes de recerca tenen oberta una carrera altament competitiva en aquest camp per ser capdavanters i protegir-se dels possibles atacs entre estats. Però la societat del coneixement en la qual vivim –el resultat d’invertir en un valor com l’educació– funciona sola i els privats també desenvolupen a una velocitat exponencial provocant que, com les xarxes socials, arribi a tothom lliurement. Alguns exemples més enllà del dilema sobre redactar treballs universitaris; hi ha eines de la IA que ja redacten textos jurídics utilitzant l’última legislació vigent i la jurisprudència d’un país reduint tot el temps de recerca necessari per a l’elaboració d’un informe. Aquest únic fet ja podria implicar una reducció espectacular en la resolució dels casos aturats en la justícia de qualsevol país. Si el mateix desenvolupament l’apliquem a la quantitat d’informes interns i resolucions que emeten les administracions públiques, la reducció de temps i costos seria important. Una inversió en una aplicació IA d’aquestes característiques ens facilitaria moltíssim l’assimilació del cabal comunitari al Consell General, a l’administració i a la ciutadania, que n’hauria de disposar lliurement. Reduiria molt els costos i el temps, i la podríem tenir tota en català perquè la IA ja fa el gran volum de les traduccions. El que necessita una eina com ChatGPT és que tota la informació estigui digitalitzada per poder-la utilitzar i hem de dir que a digitalitzar nosaltres anem molt tard.

tracking