Creat:

Actualitzat:

Declaració del comitè de coordinació de salaris i negociació col·lectiva de la CES. El servei jurídic del Consell de la UE va emetre finalment el seu dictamen sobre la directiva sobre salaris mínims adequats a la UE. El dictamen confirma el que els sindicats han estat dient tot el temps: una directiva és possible i la directiva proposada està redactada sobre la base legal correcta, és a dir, la protecció de les condicions de treball. Ja no hi ha més excuses ni coartades. Els governs de la UE ja no poden amagar-se darrere d’una cortina d’arguments legals per justificar la seva no acció. La directiva tracta sobre la vida dels treballadors, sobre la possibilitat que els treballadors amb salaris mínims arribin a fi de mes, paguin el lloguer, posin menjar a la taula per a ells i les seves famílies. La directiva tracta sobre la garantia del dret dels sindicats a negociar condicions justes per als treballadors. Els governs han d’assumir les seves responsabilitats incloent-hi el d’Andorra encara que no formi part de la UE. Ha arribat el moment que el Consell comenci a debatre el contingut de la directiva proposada i la promogui ràpidament per garantir millores per als treballadors europeus. La directiva ha de millorar-se per protegir contra conseqüències no desitjades i impactes perjudicials i per garantir que compleixi els seus objectius declarats, assegurant així salaris mínims legals adequats que protegeixin tots els treballadors i garanteixin almenys un nivell de vida digne, el respecte del dret a la negociació col·lectiva i augments reals en la cobertura de la negociació col·lectiva, cosa que no succeeix avui en dia al nostre país. Ara que finalment es va presentar l’opinió del servei legal, és l’hora que els governs europeus demostrin que poden complir! El Govern d’Andorra hauria de prendre nota de la directiva i esforçar-se per aconseguir el benestar i la protecció social per a totes les treballadores i treballadors del Principat, allunyant les famílies de la precarietat social i laboral a les quals les polítiques neoliberals ens han abocat.

tracking