Creat:

Actualitzat:

Actualment els sistemes democràtics pateixen un important problema de desafecció dels ciutadans amb els seus representants polítics, a causa d’una gestió pública contrària als seus interessos. És per això que per a la millora dels sistemes democràtics sigui necessari un dret que propiciï les mesures adequades per reprendre la confiança del poble en les persones titulars del poder a la vida pública. Caldria, doncs, la construcció d’un mecanisme que aconsegueixi imposar responsabilitats per les actuacions contràries als interessos dels ciutadans que cometin en l’exercici dels seus càrrecs. En conclusió, cal endinsar-se en uns estudis detallats d’aquestes formes de control, així com la importància del disseny d’un sistema de garantia de compliment de les obligacions dels polítics, així com dels seus programes electorals. És necessari establir una legislació potent sobre responsabilitat política amb totes les seves conseqüències, tan necessàries per enfortir la democràcia autèntica entre el poble i la classe política tan malmesa i que es manifesten amb uns alts índexs d’abstenció a les urnes per part dels ciutadans, considerant que anar a dipositar el seu vot a les urnes s’ha convertit en un acte estèril i mancat de qualsevol sentit. Desvirtuant totalment els resultats de qualsevol acte d’eleccions que hauria de ser la màxima de qualsevol democràcia. No n’hi ha prou de votar cada quatre anys, cal exigir i controlar que els drets de totes i tots els ciutadans siguin defensats pels polítics escollits i cal escollir aquells que representin amb major garantia l’interès general de la societat envers els interessos dels poders fàctics, de les economies especulatives envers de les economies productives. I no serveix de res quedar-se a casa i després queixar-se de com de malament està la situació en la típica conversa de bar.

tracking