Creat:

Actualitzat:

Dimarts passat vam tenir, juntament amb la companya parlamentària Mònica Bonell, l’oportunitat de participar en el debat a l’assemblea del Consell d’Europa, un emotiu debat en contra de la discriminació de les persones.

Malauradament, es tracta d’un tema de plena actualitat, ja que, amb una velocitat esgarrifosa, les teories conspiradores contra l’Estat de dret basades en el discurs de l’odi estan prenent força.

Com a individus, hem de lluitar per tractar totes les persones, independentment del seu lloc de naixement, raça, sexe, origen, religió, opinió o qualsevol altra condició personal o social, amb el mateix respecte, de manera inclusiva i sempre des del punt de vista de la diversitat. Els poders públics han de crear les condicions per tal que la igualtat sigui realment efectiva entre els ciutadans i ciutadanes del nostre país.

L’exponent màxim d’aquesta voluntat política de dotar d’efectivitat el principi d’igualtat de tracte i de no-discriminació és el Llibre blanc de la igualtat, impulsat en els darrers anys pel Consell General amb el suport i la col·laboració del Govern i l’Institut d’Estudis Andorrans. La finalitat del Llibre blanc ha estat la de recopilar i analitzar tota la informació sobre la situació real en matèria d’igualtat existent a Andorra, per poder identificar unes prioritats que permetin promoure una cultura d’igualtat al país.

D’aquesta manera, a Andor­ra, tal com hem tingut l’oportunitat de palesar al Consell d’Europa, s’han fet passos de gegant en l’àmbit legislatiu, sobretot amb la Llei transversal per a la igualtat de tracte i no-discriminació, però també amb l’aprovació de la recent Llei per aconseguir l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i oportunitats, i a la no-discriminació entre dones i homes.

Una legislació transversal que estableix garanties judicials, administratives i governamentals del tot necessària per lluitar contra les polítiques feixistes europees cada vegada més nombroses que es basen en el discurs de l’odi.

tracking