Les set claus

Sostenibilitat hídrica

El context socioeconòmic comporta un augment del consum de l’aigua

Creat:

Actualitzat:

Fins fa poc temps, la manca d’aigua semblava ser un problema aliè als Pirineus on sempre hem vist rajar les fonts i baixar els rius plens d’aigua. Però ja fa un temps que la preocupació per aquest recurs natural, indispensable per a la vida, augmenta. D’una banda, tenim una evidència de l’afectació del canvi climàtic sobre els recursos hídrics amb l’augment de les temperatures i l’alteració en les precipitacions. Per un altre costat, tenim un context socioeconòmic que comporta un augment, també evident, del consum d’aquest bé tan preuat. L’aigua no només la necessitem per al consum humà, sinó també per a l’agricultura, per a la neu de cultiu o per crear energia amb les centrals hidroelèctriques.

Ja fa uns mesos Andorra Recerca+Innovació feia públiques les conclusions del projecte Avaluació i prospectiva dels recursos hídrics dels Pirineus en un context de canvi climàtic i mesures d’adaptació amb impacte en el territori. L’estudi posa de manifest les possibles tensions hídriques a llarg termini, tot i que la disponibilitat per al consum humà no estigui compromesa fins al 2050. La captació d’aigua pot veure’s afectada sobretot a l’estiu, en què els cabals són més baixos i la demanda augmenta pel turisme i l’agricultura.

La inquietud per l’estrès hídric empeny les mancomunitats, les societats encarregades de la gestió de l’aigua o els comuns a prendre certes decisions. Es destinen pressupostos importants per millorar les captacions, les canalitzacions o els sistemes de lectures i evitar les possibles fuites. En el pla de sostenibilitat engegat pel comú d’Ordino, l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible Aigua neta i sanejament té un rol rellevant i s’ha encarregat un estudi per analitzar la suficiència de l’aigua en els pròxims anys.

És important no abaixar la guàrdia i recordar que sense aigua no hi ha vida i que n’hem de fer un ús responsable i evitar el malbaratament d’aquest recurs vital.

tracking