Creat:

Actualitzat:

Quan parlem de sostenibilitat, generalment ens venen al cap accions que volen lluitar contra el canvi climàtic o millorar el medi ambient en general. Però són només una part de la sostenibilitat.

Una definició de sostenibilitat és buscar com satisfer les necessitats actuals sense comprometre les de generacions futures garantint l’equilibri entre el creixement econòmic, el medi ambient i el benestar social. Aquest concepte actualitzat es va utilitzar per primera vegada en l’Informe Brundt­land, publicat el 1987 per les Nacions Unides, en què s’alertava sobre las conseqüències ambientals negatives que estava tenint el desenvolupament econòmic i la globalització, la industrialització i l’increment poblacional.

En el concepte de desenvolupament sostenible o sostenibilitat s’hi inclouen tres dimensions: l’ambiental, que té com a objectiu preservar el medi ambient sense renunciar al progrés econòmic i social i fomentar una responsabilitat ecològica que cuidi l’entorn on viu alhora que creix el desenvolupament humà; l’econòmica, que busca la rendibilitat de les activitats sent sostenibles ambientalment i socialment, generant riquesa de manera equitativa, i la social, amb el repte de trobar la cohesió i l’estabilitat de la població a través de mantenir els nivells adequats i satisfactoris d’educació, benestar, participació i conscienciació. Alguns autors també hi afegeixen la sostenibilitat política, aquella que aspira a una governabilitat clara, estable i segura que estableixi un marc jurídic que garanteixi el respecte a les persones en equilibri amb la preservació del medi ambient i el foment d’una economia responsable i solidària.

Actualment ja totes les parts, individus, empreses i administració pública, tenim més clar que el desenvolupament ha de ser sostenible o no serà i en aquesta direcció s’està treballant. Ara el proper pas serà com mesurar les accions que s’estan posant en pràctica i saber si són efectives.

tracking