Les set claus

Educació inclusiva

Garantia del dret a l’educació de qualsevol persona

Creat:

Actualitzat:

Al món hi ha més de 1.000 milions de persones, que representen gairebé el 15% de la població, que viuen amb algun tipus de diversitat funcional, i prop de 93 milions són nens o nenes. Els nens i les nenes amb diversitat funcional tenen el mateix dret a ser escolaritzats tot i les dificultats existents en alguns contextos i l’educació integradora i de qualitat ha de procurar desenvolupar tot el potencial de cada persona. L’ educació inclusiva treballa per sumar les capacitats de tots i totes i entén la diversitat com una riquesa. Algunes estratègies, com l’aprenentatge cooperatiu, no només afavoreixen la inclusió de l’alumnat amb diversitat funcional, sinó que afavoreixen la inclusió de tots els alumnes, sigui quines siguin les seves dificultats. Tal com es recull a l’article 24 de la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i el seu protocol i que Andorra va ratificar el 10 d’octubre del 2013 i que va entrar en vigor el 10 d’abril del 2014, els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a l’educació amb la intenció de fer efectiu aquest dret sense discriminació i basant-se en la igualtat d’oportunitats, els estats han d’assegurar un sistema d’educació inclusiu a tots els nivells, així com l’ensenyament al llarg de la vida. Per contribuir a fer efectiu aquest dret, els estats part han d’adoptar les mesures pertinents per contractar mestres, inclosos mestres amb discapacitat, que estiguin qualificats en llengua de signes o Braille, i per formar professionals i personal que treballin en tots els nivells educatius, i els estats part han d’assegurar que les persones amb discapacitat tinguin accés general a l’educació superior, la formació professional, l’educació per a adults i l’aprenentatge durant tota la vida sense discriminació i en igualtat de condicions amb les altres. Amb aquesta finalitat, els estats part han d’assegurar que es facin ajustos raonables per a les persones amb discapacitat.

tracking