Creat:

Actualitzat:

En el món actual, les administracions dels països desenvolupats busquen formes d’interactuar amb el seus ciutadans que no requereixin tanta inversió en temps i paper sense renunciar a la màxima seguretat. Però com podem assegurar que els documents electrònics que intercanviarem estan signats i aprovats per la persona que els envia? La resposta és la signatura digital.

La signatura digital és un mecanisme que es pot aplicar als documents electrònics, i pot aconseguir els mateixos efectes que una signatura manuscrita sobre un document de paper. L’objectiu d’aquesta signatura és acreditar que el document ha estat firmat per una persona en concret i no ha sigut modificat des de la seva signatura.

Andorra disposa des del 2014 de la Llei de serveis de confiança electrònica que regula aquests aspectes i que atorga a la signatura digital el mateix valor i reconeixement a efectes legals que la signatura manuscrita.

A partir de l’exercici del 2019, la signatura digital pot fer que canviem la forma en què dipositem els comptes de les nostres empreses.

El projecte de Llei de pressupost del 2019 crea una taxa de 50 euros per aquelles empreses que dipositin els seus comptes presencialment (amb un descompte del 50% per a l’exercici del 2019 i del 25% al del 2020).

Si s’acaba aprovant el projecte de Llei de pressupost del 2019 amb aquesta taxa, es crea un incentiu per als administradors de les societats per presentar els comptes telemàticament i firmats mitjançant signatura electrònica.

L’obtenció del certificat digital que ens permetrà signar digitalment els documents es pot obtenir a través de les oficines de tràmits de Govern i dels comuns.

Durant l’exercici del 2018 serà gratuït i tindrà validesa per a tres anys. A partir del 2019 tindrà un cost de 29 euros per a les persones físiques i 70 euros per a les jurídiques.

Sembla doncs que el futur del dipòsit de comptes podria donar un salt al món digital.

tracking