Creat:

Actualitzat:

El 29 de novembre Amida va sumar un any més a la seva història de vida reivindicadora i tossuda amb les seves demandes, ferma defensora dels drets de les persones amb diversitat funcional, i determinant a l’hora de defensar el seu col·lectiu. Va néixer amb la vocació d’unir tota la població que pogués tenir una diversitat funcional; es va començar per crear activitats i tot un seguit d’actes orientats a ajudar totes les discapacitats que aglutinava i que encara aglutina a dia d’avui , malgrat algunes entitats en algú moment ens han fet saber que no hauria de ser així, totes les juntes que a través dels anys han gestionat el recorregut d’Amida sempre han considerat respectar aquest aspecte. Es va crear i va néixer amb aquesta vocació i això precisament és el que ens dona la força per poder caminar sola o acompanyada d’altres estaments. Un dels principals objectius va ser demanar la correcta aplicació de la normativa existent per suprimir les barreres arquitectòniques per poder garantir el desenvolupament i la qualitat de vida de les persones amb diversitat funcional, però aquestes demandes no van ser efectives fins a l’any 1993, després de ser aprovada la Constitució Andorrana. Un cop el país es va dotar d’una Carta Magna, el Consell General va iniciar els tràmits per redactar un projecte de llei d’accessibilitat, uns treballs en els quals Amida hi va participar. De fet, van ser els representants d’Amida els encarregats de col·laborar amb la comissió legislativa del Consell General que va culminar amb el redactat del projecte de llei d’accessibilitat. Finalment la llei va veura la llum i es va publicar al BOPA el 3 de maig del 1995. Des d’aleshores hem continuat el nostre camí, el camí per defensar les particularitats del col·lectiu que representem i, que ben mirat, no afecta únicament una part de la societat ja que en tots formem part i tots tenim les nostres pròpies particularitats i entre tots formem una única societat, i societat inclusiva és aquella que no fa distincions i és considera oberta en tota la seva diversitat.

tracking