Creat:

Actualitzat:

L’OCIC és l’Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) que la normativa andorrana de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme (PBC-FT) estableix que han de tenir tots els subjectes obligats.

En relació amb aquest òrgan, el 21 de juny la UIFand va emetre el comunicat tècnic CT-4/2018, “relatiu a la designació per part de tots els subjectes obligats de l’Òrgan de Control Intern i Comunicació (OCIC) i del representant davant de la UIFand”, que indica la necessitat de notificar la designació dels membres de l’OCIC i del representant davant la UIFand, per actualitzar les dades de tots els subjectes obligats. A tals efectes es posa a la seva disposició un nou formulari a la pàgina web de la UIFand.

Amb aquest nou formulari els subjectes obligats procediran a actualitzar les seves dades bàsiques d’identificació, la seva tipologia, la composició de l’OCIC i el representant davant la UIFand.

El comunicat estableix que tots els subjectes obligats han d’actualitzar les seves dades.

Aquest punt pot haver passat per alt a molts subjectes obligats ja que el 3 d’octubre, la UIFand va emetre un comunicat addicional aclarint que la notificació amb el nou formulari s’ha d’efectuar independentment encara que el subjecte obligat l’hagués notificat amb anterioritat, i atorgava una nova data límit per a la seva presentació fins al 3 de desembre de 2018.

Aquest formulari l’han d’enviar tots els subjectes obligats, és a dir, “entitats operatives del sector financer, companyies d’assegurances, corredors d’assegurances (ram vida), institucions de gir postal, comptables externs, assessors fiscals, auditors, notaris, advocats, economistes, gestors, agents immo­biliaris, casinos de joc, associacions i fundacions, entre d’altres...”.

La no presentació d’aquest formulari pot representar sancions d’entre 3.000 i 90.000 euros i la suspensió temporal mínima de sis mesos.

tracking