Creat:

Actualitzat:

El buit legal facilita el blanqueig de capitals amb criptomonedes.

Però, què és una criptomoneda? Una criptomoneda és una moneda virtual sense control, que existeix gràcies a la tecnologia blockchain (sistema digital) i que no està autoritzada per cap banc central. L’usuari d’aquesta moneda pot moure el seu diner, lícit o il·lícit, en el més absolut anonimat i sense que cap entitat bancària tingui l’obligació de reportar cap operació sospitosa a la unitat d’intel·ligència financera del seu país, a Andorra la UIF­and.

Només fa falta disposar d’un moneder electrònic virtual (anomenats wallet), amb un codi públic, que seria similar a un compte corrent, i un codi privat que seria l’equivalent a una contrasenya. La possibilitat de moure diner il·lícit amb llibertat a la xarxa i poder canviar-lo per monedes tradicionals a les cases de canvi virtuals (exchanges) afegida a la manca de control a causa del buit legal existent ha fet saltar les alarmes de la policia antiblanqueig i els supervisors bancaris encarregats de prevenir el blanqueig.

Podríem pensar que les criptomonedes són poc habituals i amb poc valor, però ens equivocaríem, a 30 de juny existeixen almenys 1.913 criptomonedes amb un valor aproximat de 285.500 milions de dòlars.

El Parlament europeu va aprovar el 19 de juny una modificació de la directiva relativa a la prevenció de blanqueig de capitals (anomenada cinquena directiva) que proposa que les cases de canvi virtuals rendeixin comptes de les operacions que efectuïn per aportar més transparència i dificultar les operacions il·lícites.

Andorra disposa avui d’una legislació molt avançada en matèria de blanqueig de capitals que fou actualitzada el 22 de juny del 2017. No obstant això, el món actual canvia a una velocitat de vertigen i l’aparició de les criptomonedes fa necessària una nova adaptació de la legislació per evitar operacions que pugin tacar la imatge del nostre petit país.

* Vladimir Fernández Armengol, Soci de Crowe

tracking