Creat:

Actualitzat:

El sector de les activitats immobiliàries representa un 10% de PIB andorrà, i el darrer any s’ha consolidat com un dels sectors que més creix al nostre país. La recuperació del sector i l’augment del nombre d’operacions immobiliàries implica, de manera proporcional, un major risc en el compliment de la normativa vigent relativa a la prevenció del blanqueig de diners o valors i el finançament del terrorisme.

La Llei 14/2017, en el seu article 2, identifica com a subjecte obligat (entre d’altres) els agents immobiliaris que realitzin activitats relacionades amb la compravenda d’immobles. Per tant, resulta essencial prevenir que una gran activitat de compravenda d’immobles pugui atreure organitzacions i/o persones amb la intenció d’integrar fons d’origen il·lícit a l’economia andorrana.

Els agents immobiliaris han de procurar prestar especial atenció a la identificació dels compradors i intermediaris, establint una metodologia per valorar el risc que aquests representen de blanqueig de capitals en funció del país d’origen del client, la seva activitat professional, així com obtenir informació sobre l’origen dels fons utilitzats per realitzar la compravenda. En cas de detectar operacions que puguin ser sospitoses, la llei ens obliga a comunicar-les a la Uifand, que és l’òrgan supervisor en matèria de prevenció de blanqueig de capitals a Andorra. En cas de no complir amb les nostres obligacions, el legislador ha inclòs sancions que en el pitjor dels casos podrien arribar fins a 1 milió d’euros i la revocació de l’autorització per fer l’activitat empresarial.

Però què poden fer els agents immobiliaris davant d’aquestes noves responsabilitats? El primer és adquirir coneixement assistint a alguna conferència o curs de formació específiques.

Complir amb la legislació vigent és vital per reforçar la imatge i professionalitat del sector i allunyarà els clients no desitjats de l’economia andorrana.

*Vladimir Fernàndez Armengol, Soci de Crowe

tracking