Creat:

Actualitzat:

La tecnologia del blockchain representa una revolució més gran que l’aparició d’internet. Més eficiència, més transparència, més seguretat, flexibilitat i agilitat són algunes de les principals oportunitats que aporta la cadena del bloc a la societat i les empreses.

És important tractar d’entendre què és el blockchain per entendre què és tan especial. És la tecnologia que hi ha darrere de la criptomoneda de moda: el bitcoin. El blockchain permet realitzar transaccions financeres entre dos parts de manera segura, confiable i irreversible, sense necessitat d’utilitzar dos intermediaris (bancs) que t’informin que han enviat els diners o que els han rebut.

Les dades d’una transacció un cop realitzada són impossibles de falsificar ni esborrar, i la base de dades disposa d’un històric de totes les transaccions des de la creació del blockchain. Les transaccions són públiques (es poden consultar totes) però anònimes (no t’informa de qui les ha realitzat).

Si el principal intermediari són els bancs, on està l’oportunitat de negoci per als mateixos? Aquesta tecnologia no els farà desaparèixer, sinó que els permetrà explorar nous nínxols de mercat, ja que pot registrar qualsevol tipus de transacció financera, no només dinerària. Aquí entren en joc els anomenats smart contracts, que representen moltes oportunitats, com per exemple l’oportunitat d’oferir serveis de registre de transferència de propietats immobiliàries, metalls preciosos i actuar com a custodis de quasi qualsevol tipus d’actius, no només actius financers. Però és un tema, que en tenir un alt grau de complexitat, s’ha de regular bé, ja que les criptomonedes, en ser anònimes, han estat utilitzades en el passat per delinqüents per blanquejar els seus capitals.

El repte perquè Andorra pugui aprofitar els avantatges d’aquesta revolució, és disposar d’un marc normatiu adequat i d’especialistes formats en aquesta matèria.

* Vladimir Fernández Armengol, Soci Crowe Horwath

tracking