Creat:

Actualitzat:

Els drets sindicals són drets humans. Els drets sindicals estan consagrats en diversos convenis de l’OIT i reconeguts per la Carta dels drets fonamentals de la Unió Europea, i són part dels drets fonamentals garantits pel Conveni europeu de Drets Humans. Diversos diputats europeus es comprometen a respectar i promoure els drets sindicals en tots els seus treballs quant a legislació i a iniciatives polítiques dins la UE. La Unió Europea es basa en els valors del respecte a la dignitat humana, la llibertat, la democràcia i la igualtat, l’estat de dret i el respecte dels drets humans. A diferència del Principat d’Andor­ra, on els sindicats i els seus drets són vulnerats, ignorats i inclús marginats, a la resta d’estats es vol reforçar el diàleg i la concertació social. El Govern dels millors, el Govern de Toni Martí Petit, per via dels ministres Eva Descarrega i Eric Jover, fa palesa la seva qualitat democràtica, la primera en negar tota possibilitat de diàleg i per tant d’entesa amb els legítims representants dels treballadors de l’administració pública, i quant a Jover l’estratègia és diferent i com a bon demòcrata que és s’ha decidit per negociar amb cadascun dels diferents claustres obviant totalment el Sindicat d’Ense­nyament, fent una clara finta al nom del partit de Demòcrates per Andorra. Això ens demostra que una cosa és el nom dels partits polítics andorrans i una altra els idearis polítics, un demòcrata que renegui dels pilars de la democràcia com són els sindicats només es veu al nostre peís i en el Govern dels millors, el Govern de Toni Martí. Així va el peís i així va la nostra democràcia. Ja ho diu la dita: digues de què presumeixes i et diré què és el que no tens. Però també és cert que una bona dita és que la política o la fas o te la faran, i a hores d’ara ens estan fent la política i el llit a tots plegats. Cal una reacció de tota la societat andorrana, una reacció urgent i contundent, cal exercir una política participativa i no deixar que la política d’uns quants domini la societat andorrana.

tracking