Creat:

Actualitzat:

Els treballs efectuats a Escaldes-Engordany han estat continus i es pretén continuar impulsant simultàniament diverses zones. D’un temps cap aquí s’han anat implementant accions d’embelliment i millora en diferents punts de la parròquia i els resultats ja són visibles en molts d’ells. Els esforços no només s’han destinat a les zones centrals i comercials com Vivand i Fener, sinó que també s’han treballat moltes altres, com Sant Jaume, els Vilars, el parc infantil, etc. I és que la repartició dels esforços de manera conscient i equilibrada no és evident però al meu parer ha estat molt encertada i recau en una evolució uniforme del conjunt de la parròquia en un curt termini de temps. Engolasters ha estat la dar­rera zona abordada, una zona de gran relleu per a la parròquia i per al país. El conveni signat entre el comú d’Escaldes-Engordany, el comú d’Encamp i FEDA busca promocionar l’àrea del llac d’En­golasters, zona que mereix revalorar la seva història i el seu potencial. Una riquesa paisatgística natural que ofereix un ampli ventall de possibilitats: activitats culturals, lúdiques i esportives per a tots. La creació de nous itineraris és la primera d’un seguit d’accions que tenen per objectiu optimitzar els recursos i possibilitats d’aquesta zona i, continuar així potenciant el seu atractiu innat. La millora de la senyalització, l’accés o la coordinació de les diferents activitats són altres de les accions per endegar. No sempre és evident la bona entesa o l’acord entre les diferents administracions concernides per un projecte. Cada cop són més els projectes sostinguts per diferents administracions, i en aquest cas també per una parapública. Som cada cop més conscients dels resultats positius de treballar conjuntament. Ambdós, comuns i FEDA, tornen a demostrar la importància de sumar esforços i crear sinergies per a zones de gran potencial en benefici comú.

tracking