Creat:

Actualitzat:

Durant els darrers temps, i com és normal, tot canvia per adaptar-se a les noves necessitats. Gràcies als avenços científics augmenta l’esperança de vida, generant un creixement demogràfic que obliga a les par­ròquies a créixer d’acord amb la seva població.

En aquest sentit crec que s’ha fet i es continua fent un gran esforç en termes urbanístics. D’un temps cap aquí s’ha fet una gran feina quant a reforma i embelliment de la par­ròquia d’Escaldes-Engordany. No es tracta de fer senzillament una rentada de cara, som conscients de la importància i la necessitat de treballar els car­rers des de les entranyes. És una feina feixuga que s’ha anat fent de manera progressiva. Es comencen a veure els resultats i les darreres reformes i accions d’embelliment comencen a agafar forma. La parròquia creix, mi­llora i embelleix a un ritme frenètic. El 2013, amb l’inici de Vivand, l’entorn escaldenc s’ha tornat molt més exigent i el centre s’ha anat imposant fins a revalorar no només els carrers adjacents, sinó el conjunt de la parròquia.

Els treballs dedicats a les voravies i clavegueres estan molt avançats i els resultats ja són visibles a diversos punts de la parròquia. L’avinguda del Fener va agafant forma, i juntament amb el proper vial de Sant Antoni, formaran una de les arteries principals que permetrà dotar la parròquia d’un nou accés, descongestionant així el km 0.

Tanmateix, un dels principals objectius de la corporació és continuar dotant els nostres carrers amb diferents serveis, optimitzar i gestionar els recursos que tenim per poder oferir el màxim per a tots. No és tasca fàcil, i s’ha de reconèixer la gran feina que tots els tècnics han dut a terme perquè tots aquests projectes es facin realitat.

M’agradaria posar en relleu tota aquesta feina i felicitar la corporació. El treball en equip, la voluntat de millora constant i l’autoexigència es projecta també en la millora dels nostres carrers.

tracking