Carine Montaner

Grup parlamentari Andorra Endavant

Quan la manca de regulació d’una molècula curativa condueix a la presó

Els beneficis del CBD i la importància de la seva regulació

Creat:

Actualitzat:

El cannabidiol, més conegut com a CBD, és una substància química present a la planta de cànnabis. Cal remarcar que existeixen diverses categories de plantes de cànem. A diferència del tetrahidrocannabinol (THC), el compost psicoactiu del cànnabis, el CBD és una molècula que no té un efecte embriagador. El CBD ha guanyat popularitat en els últims anys a causa dels seus nombrosos beneficis per a la salut i del seu potencial terapèutic. No obstant això, la regulació del CBD continua sent un assumpte crucial per garantir la seguretat i l’eficàcia dels productes disponibles al mercat.

Els beneficis del CBD

–Alleujament del dolor: el CBD és àmpliament utilitzat per les seves propietats analgèsiques. Interactua amb els receptors del sistema endocannabinoide del cos, ajudant a reduir la inflamació i a alleujar el dolor crònic. Els estudis han demostrat la seva eficàcia en el tractament de condicions com l’artritis, l’esclerosi múltiple i els dolors neuropàtics.

–Reducció de l’ansietat i l’estrès: el CBD és reconegut pels seus efectes ansiolítics. Pot ajudar a modular la resposta del cervell a la serotonina, un neurotransmissor relacionat amb l’estat d’ànim i el benestar. Moltes persones informen d’una disminució significativa de l’ansietat i l’estrès després d’haver utilitzat CBD, cosa que el converteix en una alternativa natural als ansiolítics farmacèutics.

–Millora del son: els trastorns del son, com l’insomni, poden millorar amb l’ús de CBD. En reduir l’ansietat i afavorir la relaxació, el CBD ajuda a establir cicles de son més regulars i de millor qualitat. Alguns estudis també suggereixen que podria ser beneficiós per a persones amb trastorns del son relacionats amb dolors crònics.

–Propietats neuroprotectores: el CBD mostra un potencial prometedor com a agent neuroprotector. Podria ajudar a prevenir els danys neuronals i a donar suport a la regeneració de les neurones. Les investigacions preliminars indiquen avantatges potencials per a malalties neurodegeneratives com la malaltia de Parkinson i la malaltia d’Alzheimer.

–Efectes antiinflamatoris i antioxidants: el CBD té propietats antiinflamatòries i antioxidants, cosa que pot contribuir a la protecció de les cèl·lules contra els danys. Aquests efectes són especialment rellevants per a les malalties inflamatòries cròniques i els trastorns metabòlics.

Un mercat en plena expansió

El mercat del CBD representa un potencial econòmic considerable, estimat en 25.000 milions d’euros en l’àmbit internacional. Aquesta oportunitat atrau molts emprenedors, creant oportunitats de negoci significatives en diversos sectors, com ara la salut, el benestar i la cosmètica. No obstant això, la manca de regulació clara pot comportar conseqüències jurídiques imprevistes i injustícies.

La importància de la regulació del CBD

La regulació del CBD és essencial per diverses raons:

–Seguretat dels consumidors: Sense una regulació adequada, és difícil garantir la seguretat dels productes a base de CBD. La contaminació per pesticides, solvents residuals o metalls pesants és una preocupació important. Una regulació estricta permet assegurar que els productes siguin testats i lliures de contaminants nocius amb una baixa concentració en THC inferior a 0,3%.

–Precisió de la concentració: la regulació permet garantir que la concentració de CBD indicada a l’etiqueta sigui precisa. Això és crucial perquè els consumidors puguin dosificar correctament i obtenir els efectes terapèutics desitjats sense risc de sobredosi.

–Evitar les afirmacions enganyoses: una regulació estricta pot ajudar a prevenir les afirmacions de salut enganyoses o infundades. Els fabricants han de proporcionar proves científiques per donar suport a les afirmacions sobre els beneficis per a la salut dels seus productes.

–Accés equitatiu: una regulació ben dissenyada pot assegurar que el CBD estigui disponible de manera equitativa, impedint les pràctiques comercials deslleials i garantint que els petits productors tinguin una oportunitat al mercat.

–Investigació i desenvolupament: la regulació també fomenta la investigació i el desenvolupament en proporcionar un marc legal clar per als estudis científics. Això pot conduir a una millor comprensió dels mecanismes d’acció del CBD i a la descoberta de noves aplicacions terapèutiques.

És important que la regulació del CBD consideri que els productes han de contenir menys de 0,3% de THC per garantir que no tinguin efectes psicoactius i siguin segurs per al consum.

Un Exemple Urgent de Regulació Necessària

La importància de la regulació es veu il·lustrada per situacions injustes, com la d'un jove empresonat des de fa més de set mesos en preventiva per haver importat flors de CBD autoritzades a França, però prohibides a Andorra via la legislació no actualitzada. Aquest cas posa de manifest les disparitats legals entre països i la manca d'un marc harmonitzat, malgrat el reconeixement per part de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) que el CBD no és un estupefaent.

Canvi de Rumb Decebedor de la Majoria Política

És lamentable constatar que la majoria política, que inicialment havia expressat la seva voluntat de regular el CBD, ha fet marxa enrere. Aquest canvi de rumb s'atribueix en gran mesura a la confusió i la manca de coneixement del tema per part de l'opinió pública. En lloc de prendre mesures per aclarir les distincions entre el CBD i el cànnabis psicoactiu, els responsables polítics s'han deixat influir per pors infundades, retardant així una regulació necessària i beneficiosa pels malalts i pels punts de venda de la molècula establerts al país.

Conclusió

Tot és un tema de regulació i de dosi. El CBD ofereix nombrosos beneficis per a la salut, des de l'alleujament del dolor fins a la reducció de l'ansietat i la millora del son. No obstant això, perquè els consumidors puguin beneficiar-se'n de manera segura i eficaç, és indispensable una regulació estricta i clara. Aquesta regulació garanteix no només la qualitat i la seguretat dels productes, sinó que també fomenta la investigació i la innovació en el camp del CBD. Lluitant contra les drogues i regulant el CBD, podem oferir una ajuda valuosa als malalts i incentivar un mercat florent i responsable.

*Carine Montaner, Noemí Amador i Marcos Monteagudo, Grup parlamentari Andorra Endavant

tracking