La tribuna

Un 8 de març cada dia

La igualtat ha de guiar de manera decidida la nostra acció

Creat:

Actualitzat:

Aquest 8 de març celebrem, com cada any, el Dia internacional de les dones per reivindicar, com cada any, la necessitat d’eliminar la desigualtat estructural que pateixen les dones. Volem, simplement, viure en una societat més justa.

Per assolir-ho, però, des del Govern considerem que el 8 de març s’ha de commemorar cada dia i fer-ho, sens dubte, amb la convicció i el compromís que ha de guiar unes polítiques transversals en tots els àmbits de la vida. Des de l’educació fins a la cultura, passant per l’oci, la política o la ciència, la igualtat ha de guiar de manera decidida la nostra acció per prevenir i erradicar la discriminació per raó de gènere.

També hem d’actuar en el món laboral, en què es produeixen desigualtats tan notòries com la bretxa salarial entre dones i homes o la segregació vertical que fa que les dones, generalment, es concentrin en llocs de treball de menys responsabilitat. En som conscients i per aquest motiu la campanya del 8-M d’enguany se centra a promoure, encara més, la cultura de la igualtat en el si de les empreses i de les administracions del nostre país. El mateix 8 de març, a les 19 hores als Cinemes Illa, lliurarem el guardó de la cinquena edició de l’Oympe de Gouges per reconèixer les companyies que promocionen la igualtat i, seguidament, es projectarà la pel·lícula Per raó de sexe. L’entrada és lliure i oberta a tota la ciutadania, igual que en l’acte que hem programat per al 23 de març: una taula rodona en la qual presentarem la importància dels plans d’igualtat en el sector privat i els passos a seguir per a la seva elaboració.

Els plans d’igualtat constitueixen una de les principals eines per aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes a les empreses, mitjançant mecanismes ajustats a la realitat de les mateixes empreses. Tot plegat per tal de trencar la bretxa salarial i el sostre de vidre, la barrera invisible contra la qual s’enfronten les dones quan intenten progressar en la seva carrera professional i que impedeix poder accedir a alts càrrecs dins de les organitzacions privades i públiques.

Treballem activament en aquesta gran prioritat, que s’inclou en el projecte de llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. El text es troba actualment a tràmit parlamentari i ens ha d’ajudar a reforçar la tasca que el Govern duu a terme per revertir les desigualtats. Aquesta futura llei, que reforça la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació del 2019, expressa la voluntat política d’eliminar les bretxes entre dones i homes. El seu objectiu fonamental és la creació de les condicions necessàries per a la igualtat efectiva.

Així mateix, el projecte de llei preveu la creació de l’Institut Andorrà de les Dones, un organisme completament necessari per garantir la transversalitat de la perspectiva de gènere i la promoció real de la participació de les dones en la vida política, cultural, econòmica i social en igualtat de condicions i d’oportunitats. Per assolir-ho s’estableixen diverses funcions que interpel·len institucions públiques i privades, i les doten de programes, mesures i protocols d’actuació –o les acompanyen en el seu disseny– que contribuiran a impulsar un rol actiu i una veritable implicació del conjunt d’agents socials.

En aquest sentit, per exemple, destaca l’elaboració del programa per a la igualtat efectiva de dones i homes, així com l’assessorament a les empreses perquè puguin dissenyar els seus propis plans d’igualtat. L’objectiu, doncs, és que l’Institut Andorrà de les Dones esdevingui un punt de referència clau en el treball per continuar avançant de la igualtat formal cap a la igualtat real entre dones i homes.

Aquest 8 de març, entre totes i tots reivindiquem, amb la igualtat per bandera, el dret de les dones a viure en una societat més justa.

* Judith Pallarés, Ministra d’Afers Socials, Joventut i Igualtat

tracking