La tribuna

Les dades són nostres, protegim-les

Hauríem de ser els primers a tenir una actitud conscient i diligent

Creat:

Actualitzat:

El 18 de desembre farà disset anys que el Consell General va aprovar la primera Llei qualificada de protecció de dades personals, amb l’objectiu de regular el tractament que es dugués a terme sobre les dades personals de persones físiques.

Si bé és cert que la referida llei va complir amb la finalitat d’aportar un grau de protecció suficient al dret a la intimitat de les persones, la ràpida evolució tecnològica, la digitalització i la globalització han plantejat nous reptes que han accelerat la necessitat d’actualitzar l’actual marc jurídic andorrà en matèria de protecció de dades personals.

Evidentment, la nova normativa permetrà reforçar l’actual protecció, en línia amb les bases establertes per la normativa europea, però, estem realment protegits si desconeixem els nostres drets? Som les persones realment conscients de la importància que tenen les nostres dades en el context actual i fem el necessari per protegir-les?

En aquests moments, les nostres dades es troben constantment sotmeses a diferents tractaments, perquè les nostres relacions socials, personals i laborals es troben interconnectades i, molt sovint, sotmeses a la xarxa. Tots som clients, usuaris d’internet o d’alguna xarxa social o empleats d’una empresa i, per tant, a tots, sense excepció, ens afecta aquesta normativa.

Per tant, tot i que la persona física o jurídica, pública o privada, és la responsable de garantir, vetllar i demostrar que aplica les mesures per complir la normativa, els titulars de les dades hauríem de ser els primers a tenir una actitud conscient i diligent davant qualsevol tractament que un tercer vulgui realitzar en les nostres dades personals. És cert que a tots ens sembla una pèrdua de temps llegir polítiques de privacitat interminables, però es tracta d’una responsabilitat que hem d’assumir i hem de ser especialment curosos abans de cedir dades que ens pertanyen.

Tots tenim dret que ens informin, en el moment de la recollida de les nostres dades, de forma transparent i clara, sobre el tractament de les nostres dades que el responsable durà a terme. També tenim dret a saber si algú està tractant dades personals que ens afectin i a rectificar-les en el cas que siguin inexactes, però, per què serveixen els drets si no els exercim?

Potser no és necessari que el comerç al qual no tornarem mai segueixi tractant les nostres dades personals, però si no exercim el nostre dret de supressió davant d’aquest responsable del tractament, aquest podrà seguir tractant-les durant el termini de conservació que hagi determinat. De la mateixa manera que atorguem el consentiment, lliurement i de forma inequívoca, hem de saber que podem retirar-lo, si ho considerem, en qualsevol moment.

Ara bé, com tots els drets, aquests tampoc són absoluts. Per exemple, en el cas del dret de supressió, el responsable del tractament podria no procedir a la supressió de les dades per haver de complir una obligació legal. Tot i així, el responsable no podria utilitzar les nostres dades per a cap altra finalitat ni podria considerar-les actives, sinó que únicament les hauria de conservar per a la finalitat establerta per l’obligació legal, sense poder realitzar cap tractament ulterior d’aquestes dades.

En definitiva, preocupem-nos per l’ús que fan de les nostres dades personals i manifestem-nos si considerem que les nostres dades personals s’estan utilitzant de forma errònia. Recordem també que tenim dret a realitzar qualsevol consulta sobre l’aplicació de la legislació de protecció de dades a l’Agència Andorrana de Protecció de Dades, així com a presentar una reclamació, si l’entitat responsable no ha respost en el termini que estableix la llei o si considerem que la resposta no ha estat adequada.

*Désirée Vela de la Encarnación, Delegada de protecció de dades

de Vall Banc

tracking