Dimarts, 9 de abril de 2024

La tribuna

Nous sectors per a la diversificació

La regulació del ‘blockchain’ i els e-sports obre l’economia a activitats d’alt valor

Creat:

Actualitzat:

Dijous el parlament va donar llum verd a dos projectes de llei impulsats pel Govern que han d’ajudar el nostre model econòmic a poder diversificar-se, la llei que reconeix la tecnologia blockchain com una certificació de confiança electrònica al país i la llei d’esports electrònics.

Abans de la situació de pandèmia que vivim actualment, la transformació digital era una tendència cap a la qual els països s’avesaven per generar noves fonts de valor econòmic. Des del Govern aquesta legislatura hem identificat conjuntament amb el sector privat dotze sectors que poden ser estratègics per assolir la diversificació. Alguns d’ells són sectors amb un component important d’innovació, digitalització i recerca, com ara els e-sports, els actius virtuals, la biotecnologia o la greentech, entre altres. Persisteix el compromís i els projectes també, per ajudar els sectors més madurs del nostre model, a fer una transició i adaptació a aquesta Nova Economia per a la qual ens hem de preparar. En un món on ja tenim més monedes virtuals que tradicionals, la nostra competitivitat pot venir a través d’aquests sectors, i estic fermament convençut que tenim una gran oportunitat com a país a través de la transformació digital que ja no és una tendència, és una necessitat, i en el nostre cas una gran oportunitat.

L’aparició i la difusió de les anomenades tecnologies de registre distribuït, com les cadenes de blocs o blockchain, suposen una oportunitat important per fer transaccions electròniques sense intermediaris tradicionals. La llei aprovada dijous passat ha de permetre que el desenvolupament de diferents legislacions sectorials basades en aquest tipus de tecnologia trobin un substrat comú pel que fa a aspectes compartits. Assolim l’objectiu de donar seguretat jurídica a nous usos i relacions, i a models de negoci que empren cada cop més les tecnologies de registre distribuït i que són la base de l’economia digital a la qual cada cop estem més exposats. Aquest pas suposa per tant que altres aplicacions que es puguin desenvolupar normativament i que tinguin com a base les tecnologies de registre distribuït, com les relatives a actius virtuals, dels quals debatrem els mesos vinents al parlament, es puguin basar en aquesta normativa, i estalviar-se el fet d’haver de regular institucions i serveis similars, cosa que certament generaria disfuncions.

Amb l’aprovació dijous del projecte de llei sobre esports electrònics, també hem dotat el país d’un marc jurídic bàsic, en aquest cas, per al desenvolupament d’activitats, tant econòmiques com formatives i de lleure, assegurant uns nivells elevats de protecció i a la vegada establir mecanismes de promoció de l’activitat econòmica corresponent. Amb aquesta norma el Principat d’Andorra esdevé la quarta jurisdicció del món que regula aquest sector, assegurant-se una eina normativa adaptada a les necessitats de la nova economia i als reptes de la societat digital. Un sector que ha crescut per sobre de la resta durant aquests mesos de pandèmia, amb un creixement del mercat per sobre del 15 per cent, i que ja ha evidenciat que va més enllà de l’oci. Els esports electrònics són una indústria generadora de llocs de treball i professions, d’empreses, d’innovació i d’inversions. Tenim les eines per poder competir i esdevenir un lloc de referència. Durant les setmanes vinents presentarem el pla estratègic de país sobre els esports electrònics, amb l’objectiu de fer conjuntament amb els actors principals del país d’aquesta indústria un ecosistema de referència a Andorra. Un pla estratègic que aborda els diferents àmbits que ofereix el sector, la dimensió tecnològica, la dimensió competitiva, la dimensió turística, la dimensió educativa i la dimensió legal. Estem davant d’un moment únic per aconseguir que el país pugui ser competitiu amb el desenvolupament de nous sectors en els quals el que fins ara eren febleses de país s’han convertit en fortaleses. Aquestes noves indústries parlen un llenguatge diferent del tradicional, no prioritzen extensions de terreny, ni models de negoci sustentats en despeses d’estructura baixes, ni en la necessitat imperativa de connexions logístiques. El que busquen i valoren és connectivitat de qualitat per a les telecomunicacions, busquen seguretat jurídica, busquen flexibilitat normativa, busquen un suport institucional, i això ja ho ofereix Andorra.

* Jordi Gallardo, Ministre de Presidència, Economia i Empresa

tracking