La tribuna

El paper de la tecnologia Cloud en la transformació digital

Permet competir qualsevol organització, país o col·lectiu independentment de la mida que tingui

Creat:

Actualitzat:

Sens dubte vivim temps de canvis sobtats i exponencials, en què la pandèmia només ha accelerat el ritme i la profunditat de les tendències que ja s’anaven apreciant. El comportament i els hàbits dels consumidors s’han anat desplaçant del món físic al virtual, la forma de competir de les empreses es basa en la informació i l’experiència d’usuari, la relació entre el ciutadà i les administracions ha de ser més àgil i agradable, tot està canviant de forma significativa en molt poc temps. El resultat de tot això reforça la necessitat i la urgència de la transformació digital que implica tant canvi com innovació tant en les maneres d’actuar com en la tecnologia.

Avui ens centrarem en el paper de la tecnologia Cloud i en la seva importància estratègica en qualsevol procés de transformació digital.

Si ens traslladem uns 25 anys enrere, podem observar que internet –considerada inicialment i de forma simple i restringida com un conjunt de tecnologies que permetien comunicar xarxes entre si habilitant l’accés i intercanvi d’informació– va canviar de forma radical l’escenari empresarial i social. Internet va democratitzar l’accés a la informació i al mercat, independentment de la mida de l’organització, i va destruir barreres d’entrada permetent competir globalment petites empreses que no havien invertit en actius físics en la mateixa escala que les grans. Va crear nous models de negoci i va destruir-ne d’altres.

El Cloud no és diferent, estem davant un canvi de similars proporcions si no més grans. El Cloud no és simplement un conjunt de tecnologies que ens permeten consumir computació o emmagatzematge en pagament per ús. El Cloud està democratitzant l’accés a la innovació per part de qualsevol organització independentment de la seva mida. Avui, les grans empreses, amb grans inversions en tecnologies de la informació amb les quals es diferenciaven de les petites, han vist com aquests actius s’han transformat d’avantatge en deute tecnològic.

El Cloud permet competir, en igualtat de condicions i amb la millor innovació disponible, qualsevol organització, país o col·lectiu independentment de la mida que tingui. La major part dels projectes d’intel·ligència artificial, analítica avançada o altres tecnologies punteres s’executen en clouds públics que permeten facilitat d’ús, la millor tecnologia disponible i la seva evolució sense cost per a l’usuari. Els nivells d’inversió en innovació per part dels proveïdors de Cloud són molt superiors als que qualsevol client pot fer per si mateix. La diferenciació i la innovació de les empreses que fan ús del Cloud se centra així, no en la construcció de plataformes, sinó en la innovació addicional construïda a partir d’aquestes plataformes ja creades pel proveïdor.

La UE és molt conscient de les dependències externes que aquesta tendència creixent suscita. Actualment el mercat del Cloud (excloent programari com a servei-SaaS) és un oligopoli de quatre jugadors globals, cap de la Unió Europea, la majoria americans i un de xinès. Existeixen diferències entre ells i s’ha d’analitzar com d’oberta és la seva tecnologia, les barreres de sortida, la sobirania sobre les dades i la facilitat de treballar a través d’ells en format multiproveïdor.

Davant d’aquesta situació, diversos països, com Polònia o Mònaco, estan apostant per la creació de clouds nacionals a partir de tecnologia de tercers, fonamentalment Google i AWS, respectivament. Addicionalment, la Unió Europea està impulsant solucions al voltant de la integració i l’intercanvi de dades entre proveïdors, que permeti crear una federació entre proveïdors de serveis Cloud locals, amb la confidencialitat i seguretat digital necessària.

Per la seva banda, Andorra ja ha començat el seu propi camí al voltant de la seva transformació digital, impulsada des del sector públic mitjançant una iniciativa vertebrada a través d’ActuaTech. La definició de què fer és crític, però com fer-ho, també. Establir una estratègia adequada al país, tenint en compte les oportunitats i les limitacions, alhora que s’observa què han fet altres països semblants a Andorra, serà crític en una estratègia de diferen­ciació.

El Cloud pot ajudar en l’execució. L’oportunitat per a Andorra rau a com consumeix aquests serveis innovadors mentre construeix, al seu torn, solucions per damunt –a partir de plataformes cloud ja existents– relacionades amb l’accés de manera segura a la informació i amb casos d’ús que impulsin la transformació digital del país. Però s’hauran d’establir certs requisits. Serà clau escollir acuradament l’ecosistema d’aliances que permeti innovar i transformar digitalment la societat i les empreses, per tal de poder competir en un món i en unes tecnologies globals. Disposar d’un campió local en l’àmbit tecnològic és crític per tenir èxit en aquest viatge.

*Alfons Buxó, Soci de Consultoria Tecnològica de Deloitte

tracking