La tribuna

Amb patates

Govern es carrega la proposta de l’oposició i amb una operació de maquillatge la fa seva

Creat:

Actualitzat:

La sessió de Consell General passada es va sotmetre a votació la presa en consideració de la proposició de llei d’informació alimentària i nutricional (llei per a les al·lèrgies i malalties alimentàries). Les proposicions de llei són iniciatives legislatives que poden promoure el Consell General, tres comuns o un 10% del cens electoral, a diferència dels projectes de llei, que promou el Govern. Com funciona la presa en consideració d’una proposició de llei? Quan els consellers preparem una proposició de llei, el Govern elabora un informe en què es posiciona en relació amb aquesta proposició de llei, aquesta proposició ha de ser sotmesa prèviament al Consell General, on s’ha de votar si aquesta llei segueix o no el seu curs, i en cas afirmatiu es pren en consideració la proposició i va a la comissió pertinent, on els consellers fan les seves aportacions via esmenes, que es voten en el si de la comissió, perquè un cop acabada aquesta feina el text definitiu es voti al Consell General per aprovar-lo o no. En aquest cas, la llei d’informació alimentària i nutricional no es va prendre en consideració pels vots en contra de DA, és a dir, la llei ja no va arribar ni a la comissió.

En la sessió del Consell que ens ocupa, en què s’havia de decidir si la proposició de llei s’havia de començar a treballar en comissió, el Govern va exposar un trist informe on venia a dir que la regulació dels al·lèrgens (gluten, lactosa, fruits secs, mariscos...) i tot allò que envoltava la proposició de llei s’havia de fer via reglament, per a sorpresa meva i de tot el grup parlamentari liberal. Curiosament, a les reunions prèvies que vam mantenir des de principi de l’any en curs, tots els grups parlamentaris i el mateix Govern es van mostrar a favor de garantir aquests drets via llei, on a més introduíem el principi de mínima afectació de cara als empresaris.

Dos dies abans de la finalització del període de sessions, el juny passat, el ministre em va manifestar la seva oposició a la proposició de llei després d’haver-s’hi mostrat a favor durant l’hivern. Fent evident que aquest Govern no pot permetre que una llei tan rellevant per a la salut pública i amb tant consens hagi nascut de l’oposició. És ara quan aquest Govern es voldrà atribuir els mèrits al·legant que és qui ha elaborat un reglament per a les intoleràncies alimentàries. La veritat no em sorprèn, em recorda el cas de la recent construcció, que tots hem pogut veure, de la vorera o camí amb una barana de fusta que baixa des de la Massana fins al cementiri. Els de DA van votar en contra de la nostra proposta, però ara es pengen la medalla dient que el Govern l’ha dut a terme i, per fi, tenim accés al cementiri. Ja m’agrada! Però haurien de recordar que es van carregar la nostra esmena i l’han acabat fent ells. I podríem explicar el mateix amb altres accions que han passat i passaran, el Govern es carrega la proposta dels consellers de l’oposició, i amb una operació de maquillatge la fa seva i la tira endavant. Està bé que es duguin a terme, per això les hem proposat, per això fem oposició constructiva, però seria millor encara que hi hagués més fair play per part del Govern.

Per mi, aquesta és l’autèntica raó del Govern per haver-se posicionat en contra d’una llei que era una enorme garantia per a molts nens i per a moltíssims afectats del país i, com no, per a molts dels turistes que ens visiten. El Govern va donar l’excusa que això s’ha de regular per reglament i que vol transposar el reglament europeu que genera preocupació.

Llegiu aquests titulars:

El Periódico: Els celíacs denuncien que el canvi de normativa europea posa en risc la seva salut

La comarca: Per a l’Associació de Celíacs el nou Reglament Europeu “torna a confondre el consumidor celíac”

La Razón: Celíacs: la normativa ‘antigluten’ desferma la polèmica.

Així, el Govern no ha volgut garantir uns principis bàsics via llei i ha optat per un reglament i diu que vol transposar la norma europea. Vull suposar que no ha estudiat a fons el que significa aquest reglament europeu, i és una llàstima que no hagi acceptat la nostra proposta que garantiria millor els drets de les persones amb intoleràncies.

Ara fa tres setmanes, el ministre va exhibir uns papers al ple del Consell General tot dient que allò era el reglament, i que, fins i tot, ja havia passat la revisió de Política Lingüística (que bé, no tindrem llei però tindrem un reglament sense faltes d’ortografia). Se’m fa estrany, però, que tan enllestit que ho tenia a dia d’avui encara no l’haguem vist. A més, vull constatar que nosaltres vam fer arribar l’esborrany a principi d’any a tots els grups parlamentaris i al Govern per trobar un consens i unanimitat, sense oblidar totes les associacions implicades (Associació de Celíacs, Associació d’Intolerants i Unió Hotelera). En canvi, el Govern no ens ha fet arribar l’esborrany del seu reglament (òbviament no té cap obligació de fer-ho, però tampoc la teníem nosaltres abans de la tramitació i ho vam fer), però seria una mostra de bon tarannà, del qual sempre fanfarroneja. No passa res, ens ho menjarem amb patates, això sí, sense gluten ni lactosa.

Podeu llegir aquí la proposició de llei

Podeu veure el debat sobre la proposició de llei (minut 21 amb 50 segons).

tracking