Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

Els problemes que, actualment, preocupen la societat andorrana, segons l’enquesta de l’AR+I del primer semestre del 2024, són, en essència, els mateixos que es plantejaven en edicions anteriors. L’enquesta mostra una Andorra a dos revolucions, on el 75% dels enquestats perceben l’habitatge, els salaris i el nivell de vida com a problemes que exigeixen una intervenció urgent. Pel que fa a l’economia del país, la mirada es dirigeix cap al negativisme, ja que el 57% considera que la situació econòmica és regular, dolenta o molt dolenta, i la meitat dels enquestats creu que ha empitjorat en el darrer any. Quant a la situació econòmica personal, tan sols el 55% la qualifica de bona o molt bona, mentre que tres de cada deu manifesten que tenen dificultats per arribar a final de mes. Aquest fet es corrobora amb els cinc milions d’ajuts a l’habitatge, atorgats l’any passat, que van beneficiar 2.190 persones, uns valors que s’han més que duplicat respecte al 2020.

Un altre àmbit d’interès de l’enquesta és el de les percepcions en relació amb el medi natural i el canvi climàtic. Tres de cada quatre consideren molt bona o bona la qualitat del medi ambient, mentre que un 19% la qualifica de regular i tan sols un 6% de dolenta o molt dolenta. L’opinió es mostra dividida respecte al paper de les administracions en la preservació del medi ambient; mentre que el 55% considera que es prenen les mesures necessàries, un 35% opina el contrari. Quant als diferents sectors ambientals, com la qualitat del medi natural, de l’aire, el paisatge i les aigües dels rius, el 75% ho qualifiquen de bo i molt bo. Més crítics es mostren pel que fa a l’urbanisme, on tan sols el 39% el considera bo o molt bo, mentre que la resta pensa que és regular o dolent. També els sorolls són vistos com un problema per gairebé la meitat dels enquestats.

Pel que fa al canvi climàtic, la resposta és concloent, ja que el 91% de la població andorrana manifesta la seva preocupació per aquest problema que considera greu i, tan sols, el 7% afirma que no ho és. No obstant això, per a la meitat dels enquestats la lluita contra el canvi climàtic ha de ser una prioritat i creuen que ni el Govern ni les corporacions comunals estan fent prou, enfront del 26% que afirma el contrari.

tracking