Dimarts, 9 de abril de 2024

Creat:

Actualitzat:

Al web del departament d’Estadística falta informació relativa a la despesa mitjana dels turistes que visiten Andorra, valor que tan sols podem obtenir dels mitjans de comunicació, els quals assenyalen 175 euros per persona i dia, amb un augment de 50 euros en deu anys. Durant les dècades dels 70 i 80, quan no existia un ministeri responsable de la política turística, com avui, el departament de Turisme publicava algunes dades relatives a la despesa turística, que mostren la voluntat d’aquella administració de donar a conèixer la informació disponible.

L’any 1995, en la Conferència Mundial sobre Turisme Sostenible, organitzada per les Nacions Unides, l’OMT i la UE, s’adopta la Carta del Turisme Sostenible, que declara que el turisme ha de ser suportable ecològicament a llarg termini, viable econòmicament i equitatiu, des d’una perspectiva ètica i social de les comunitats locals. A més, en la proclama s’indica que el caràcter sostenible del turisme implica la integració en l’entorn natural, cultural i humà, així com el respecte als fràgils equilibris de la major part dels destins turístics. Finalment, destaca la necessitat d’assolir la satisfacció dels turistes sense malmetre la qualitat dels destins.

La clau en el desenvolupament sostenible és l’existència de límits. L’augment de la densitat de turistes en un destí afecta la qualitat de les àrees visitades i produeix efectes negatius en diversos àmbits, com són la degradació ambiental, els canvis en el paisatge, l’actitud hostil dels residents envers els turistes i la degradació dels valors històrics i culturals. S’acostuma a associar el turisme de qualitat amb aquell que té les butxaques plenes, una visió esbiaixada que obeeix a objectius merament econòmics, sense tenir en compte la sostenibilitat ambiental del territori. El turisme de qualitat s’ha d’entendre com un turisme no massificat, amb una estacionalitat baixa, capaç de generar llocs de treball ben remunerats, que respecti el territori i amb el qual la societat d’acollida se senti còmoda. Cal recordar que en una enquesta de l’any 2022, el 80% dels residents d’Andorra consideraven que les prioritats en la gestió del territori haurien de ser la garantia de la bona qualitat dels recursos naturals i la preservació del medi.

tracking