Creat:

Actualitzat:

Les recents manifestacions dels pagesos han deixat palès un posicionament cada vegada més contrari a les polítiques ambientals, destacant el contundent comentari d’un dirigent pagès espanyol que titllava d’“absurd” l’ambientalisme de la Política Agrària Comuna (PAC).

Tot i que és comprensible que els pagesos percebin la sostenibilitat com una restricció addicional en un sector ja prou complicat, la realitat és que moltes de les mesures en qüestió, com l’ús de pesticides, beneficien més al sector agroindustrial que als petits productors locals.

Des de l’àmbit científic, es recalca la necessitat d’una agricultura ambientalment sostenible per al futur del planeta. La degradació dels sòls agrícoles europeus a causa de l’abús de productes químics és un clar exemple dels efectes negatius d’una pràctica agrícola no sostenible, que les tractorades intenten apuntalar. És crucial transformar l’agricultura cap a pràctiques més respectuoses amb el medi ambient, com l’agricultura regenerativa, que pot millorar la retenció d’aigua dels sòls fins a un 20%.

Aquesta pràctica, l’agricultura regenerativa, és una tècnica agrícola que posa èmfasi en la restauració i millora dels sòls agrícoles i els ecosistemes en general. Es basa en tècniques que promouen la salut dels sòls, com ara la cobertura vegetal, la rotació de cultius, l’ús mínim de productes químics i la conservació de l’aigua. L’objectiu principal és regenerar la fertilitat dels terrenys agrícoles, augmentar la biodiversitat, reduir l’impacte ambiental de l’agricultura i contribuir a la mitigació del canvi climàtic i a la sostenibilitat a llarg termini dels sistemes agrícoles.

La conservació de la biodiversitat també és una preocupació crucial. Iniciatives com la promoció d’abelles solitàries (Osmia cornuta) als camps de fruiters de Lleida han demostrat ser efectives i respectuoses amb el medi ambient, alhora que poden augmentar la productivitat agrícola.

Comptat i debatut, és imperatiu transferir a la pagesia europea els coneixements necessaris per repensar les pràctiques agrícoles en termes de sostenibilitat, per tal de garantir un futur pròsper tant per als agricultors com per al medi ambient. Les polítiques ambientals no són un obstacle, sinó una oportunitat per millorar la nostra salut i la del nostre planeta.

tracking