Creat:

Actualitzat:

Enmig del soroll incessant de les paraules que omplen els espais virtuals i els reals, la dita “Pensa molt i parla poc, i els savis et faran lloc” ressona com una guia intemporal cap a la saviesa. Aquest refrany recorda la importància de la reflexió profunda i la mesura en l’expressió verbal. La societat contemporània, impulsada per les xarxes socials i la immediatesa de la comunicació, sembla haver-se desvinculat d’aquest proverbi. L’abundància de missatges efímers i opinions impulsives crea un escenari on la ponderació queda sovint eclipsada. En aquest context, la prudència de “pensa molt i parla poc” adquireix una rellevància renovada. La idea de pensar abans d’expressar-se busca la claredat i la pau interna. En un món que aplaudeix la immediatesa, la paciència i la reflexió esdevenen virtuts cada cop més preuades. Perquè en la quietud del pensament es gesten les idees fonamentades. És l’espai on les paraules adquireixen pes i significat. Avui dia, l’omnipresència de les plataformes digitals ha distorsionat la naturalesa de la comunicació. Ara cada individu és un potencial emissor de missatges, però aquesta llibertat no sempre es converteix en saviesa. La veritable sapiència rau en la capacitat de discernir què, quan i com expressar-se. L’art de pensar molt i parlar poc no implica una absència de comunicació, sinó una comunicació més conscient i impactant. Aquesta màxima pot semblar contradictòria en una època dominada pel culte a la parla incessant i la viralitat instantània. No obstant això, les persones sàvies han demostrat al llarg de la història que la seva influència es consolida a través de l’elecció selectiva de les paraules. L’impacte d’unes poques paraules ben pensades supera la cacofonia de milers de frases buides de contingut. En una era marcada per la sobreexposició verbal, els savis, com a patrons de la prudència, valoren el silenci com una expressió poderosa, així com la capacitat de discernir quan parlar i quan callar. En aquest equilibri delicat, pensant molt i parlant poc, els savis et faran lloc obrint espais en aquesta societat extremament polaritzada.

tracking