Creat:

Actualitzat:

Cadascú de nosaltres hem de ser responsables de les coses que fem, de les que no fem, del que diem i del que no diem. Aquesta és una prerrogativa que tenim les persones adultes que ens fa ser conseqüents amb els nostres actes. Per tant, no es pot acceptar que vulguem despistar amb excuses o arguments equivocats, tot allò de què som conscients i responsables del que hem fet. D’aquesta forma d’actuar se’n diu tirar pilotes fora, i voler donar culpabilitat a altres persones, institucions o al mateix sistema, és inadmissible. A vegades la manca d’informació pot fer que la visió dels diferents fets pugui ser esbiaixada. Per aquest motiu és tan important disposar de tots els antecedents per poder fer una valoració ajustada a la realitat. Al llarg de la meva vida he defensat els drets de les dones en tota la seva amplitud del concepte, i mai se m’ha jutjat per aquest motiu. Durant la meva etapa com a consellera general he defensat el dret a l’avortament votant favorablement la proposició de llei de modificació del Codi Penal. De la mateixa manera que vaig fer com a punt focal en la defensa de la violència de gènere i la violència infantil en el si del Consell d’Europa, vetllant per la incorporació de tot allò que pogués millorar el nivell d’assoliment dels nostres drets a Andorra amb la signatura del Conveni d’Istanbul i amb el Llibre Blanc de la Igualtat. Però la defensa dels drets de les persones, i en concret de les dones, considero que s’ha de fer des de la seriositat, la rigorositat i la veritat, sense amagar la realitat existent, però tampoc difamant o plantejant escenaris que no són veritat i que finalment a qui malmeten són a ciutadanes i ciutadans que desenvolupen la seva tasca protectora amb la millor professionalitat possible, i alhora a la societat d’Andorra. Lluitar per la defensa dels drets denigrant les persones no s’aconsegueix res, al contrari, es generen adversitats i oposicions que dificulten la finalitat veritable que són el respecte i el desenvolupament dels drets de les dones en el nostre país. Perquè aquesta lluita no s’ha començat ara, ni l’ha començat una persona en concret. Des de fa anys, moltes dones d’Andorra han estat pioneres en la lluita pels drets de les dones. Una lluita basada en la força de la veritat. Esborrar aquesta realitat és injust i ens fa ser més febles.

tracking