Creat:

Actualitzat:

Cada19 de novembre, en la Jornada Mundial dels Pobres, es posa de manifest la necessitat de conscienciar i buscar solucions als problemes de pobresa que afecten les nostres societats. Un dels factors que contribueixen a l’empobriment de la població andorrana és l’augment exponencial dels preus de l’habitatge de lloguer al país.

Andorra ha experimentat un augment significatiu en el preu dels lloguers en els darrers anys. Aquest fenomen és resultat d’una combinació de factors, com l’atractiu turístic del país, l’augment de la demanda d’habitatges i la limitada oferta disponible. Com a conseqüència, moltes famílies residents es veuen obligades a traspassar el llindar del 30% dels seus ingressos bruts al pagament de l’habitatge. Això fa que pateixin una alta pressió financera.

Una de les causes d’aquesta situació és el gran nombre d’apartaments turístics, que sovint es lloguen a preus més elevats que els destinats a la població resident. Aquesta tendència no només incrementa la competència per l’habitatge disponible sinó que les fa inaccessibles per a aquells que busquen una llar.

Per abordar aquesta problemàtica i treballar cap a una solució, és essencial prendre mesures per sectors. La primera, com apunta l’Institut Nacional del’Habitatge, reduint de maneradrasticala disponibilitat d’apartaments per a ús turístic, amb la implementació de regulacions més estrictes o la introducció de quotes per limitar el seu nombre.

Aquesta mesura no només contribuiria a fer més accessible l’habitatge a la població andorrana, sinó que també ajudaria a estabilitzar els preus dels lloguers, iaalleugerir la pressió financera sobre les famílies.

Comptat i debatut, el preu de l’habitatge de lloguer és una qüestió que té un impacte directe en la creixent pobresa de la població. La reducció dràstica dels apartaments per a ús turístic pot ser un primer pas essencial per abordar aquesta problemàtica i garantir que les famílies residents tinguin l’accés a un habitatge digne i assequible. En aquesta Jornada Mundial dels Pobres, recordem la importància de prendre mesures concretes per millorar la situació de les persones més necessitades a la nostra societat.

tracking