Creat:

Actualitzat:

L’any 2015 es va començar la negociació per estrènyer vincles amb la Unió Europea a través d’un acord d’associació. Tot i que la voluntat no ha estat mai formar part de la Unió Europea, es va entendre en aquell moment que no es podia viure d’esquena a Europa, i alhora envoltats d’estats que en formen part. L’acord que des d’aleshores es negocia ens ha de permetre eliminar les fronteres econòmiques i entrar al mercat interior comú, fet que ens hauria de donar via lliure per accedir a la lliure circulació de mercaderies, capitals, serveis i persones sense perdre de vista les especificitats a causa de la dimensió geogràfica i demogràfica d’Andorra. Fins ara, únicament ens havíem adherit a la de mercaderies, però no a les altres tres. Tota aquesta negociació, que resulta molt intensa i complexa, alhora posa sobre la taula aspectes relacionats amb els nostres fonaments i la nostra sobirania, intentant, alhora, establir aquells límits que com a país no ens podem permetre traspassar. I tot i que s’ha donat, i es dona, molta informació, com per exemple a la web https://andorraue.ad/, segurament quan vagin avançant les negociacions la informació disponible serà més completa. Però, com a ciutadans, molts encara creiem que conèixer l’impacte d’aquest acord ajudaria a poder refermar la posició a adoptar en vista del referèndum que ha d’avalar el poble andorrà. Els detractors a aquest acord, directament o indirectament ens generen a tots molts dubtes, i desconfiança, a través d’informacions als mitjans de comunicació i a les xarxes socials sense saber en què es troben fonamentades. Tampoc la resposta de la Unió Europea a determinats fenòmens o problemàtiques socials i econòmiques no ajuden a veure aquest acord com alguna cosa positiva, o, millor dit, com alguna cosa viable en un territori de les nostres dimensions. Per tant, considero que tots els polítics tenen la responsabilitat d’intentar aconseguir un bon acord que sigui beneficiós pel conjunt de la nostra societat. I si finalment no s’assoleixen totes aquelles condicions que considerin que respecten els nostres límits i no sigui avantatjós per Andorra, legítimament poden recomanar votar-hi desfavorablement. El que em costa d’entendre és com es pot estar en contra d’un acord sense saber la totalitat de les condicions que incorpora.

tracking