Creat:

Actualitzat:

L'ús de la llengua catalana a les empreses és un tema que cal posar sobre la taula. En un país amb una identitat cultural i lingüística pròpia, l’ús predominant del castellà entre els empleats, fins i tot en la configuració dels dispositius informàtics i les comunicacions internes, planteja interrogants sobre la preservació de l’idioma propi. Si bé les autoritats s’han centrat principalment en l’ús del català en les institucions i el tracte al públic, convé analitzar si no seria millor fomentar també l’ús del català dins les empreses. És cert que la democràcia es queda a la porta quan s’arriba a la feina, i és responsabilitat dels empresaris decidir com gestionen la diversitat lingüística dins les seves organitzacions. No obstant això, no podem oblidar que l’ús de la llengua catalana dins les empreses no només és una qüestió de preservació cultural, sinó també una estratègia que pot tenir avantatges clars per a la societat andorrana en el seu conjunt.

En primer lloc, fomentar l’ús del català a les empreses contribuiria a una major cohesió social i a la preservació de la identitat cultural d’Andorra. L’idioma és un element fonamental de la nostra història i cultura, i perdre’l dins de les nostres empreses podria tenir repercussions negatives a llarg termini.

En segon lloc, promoure l’ús del català també podria tenir avantatges econòmics. En un món cada vegada més globalitzat, parlar diverses llengües és un actiu que pot obrir noves oportunitats de negoci i augmentar la competitivitat Finalment, demostrar un compromís amb la llengua i la cultura pròpies pot millorar la imatge de les empreses, a més de crear una connexió més profunda amb la comunitat catalana. En conclusió, si bé les autoritats han posat èmfasi en l’ús del català en el tracte al públic, no s’hauria d’oblidar la importància de preservar la llengua en l’àmbit empresarial. Fomentar l’ús del català a les empreses no només és una qüestió de preservació cultural, sinó també una estratègia amb avantatges potencials per a la societat i l’economia. El compromís amb la llengua catalana ha de transcendir les fronteres de l’administració pública i del sector turístic, i els empresaris haurien de jugar un paper actiu en aquesta tasca de preservació de la identitat nacional.

tracking