Creat:

Actualitzat:

Imagini’s que Andorra s’ha convertit en un país inspirador per a altres llocs, gràcies a les seves pròpies iniciatives polítiques en aspectes com el medi ambient, l’economia inclusiva i la protecció social. Imagini’s que en matèria de medi ambient, Andorra ha estat pionera en l’adopció de mesures per reduir el seu impacte ambiental. I que Andorra es va convertir en el primer país del món a prohibir la venda de cotxes de gasolina i dièsel. O que ha invertit tant en energies renovables i en transport públic que ha aconseguit reduir en poc temps les seves emissions de gasos d’efecte hivernacle. Imagini’s també que, en matèria d’economia inclusiva, hagi implementat una sèrie de polítiques per promoure la igualtat d’oportunitats i l’accés a l’educació i la salut. Per exemple, creant un sistema de protecció social que garanteix un mínim vital a tots els ciutadans que ho necessiten, per evitar la pobresa i la desigualtat social. Imagini’s, a més, que en matèria de serveis socials també hagi implementat polítiques per garantir el benestar dels seus ciutadans. Facilitant l’accés a l’habitatge. Amb un sistema de salut universal que cobreix a tots els ciutadans, independentment de la seva situació econòmica. Creant un sistema de pensions que garanteix una renda a tots els treballadors quan es jubilen, per tal d’aconseguir un alt nivell de vida i de benestar social. Com també imagini’s que les polítiques d’Andorra en matèria de medi ambient, economia inclusiva i protecció social han estat reconegudes per la comunitat internacional. Fins i tot amb guardons pel treball en favor del desenvolupament sostenible i la justícia social. Per aquest motiu, imagini’s que aquestes polítiques han convertit Andorra en un país inspirador per a altres llocs, que poden aprendre de la seva experiència per construir un futur millor per a tothom. Per contra, Andorra sovint ha estat descrita com un país laboratori. Qui sap si per ser un país petit amb una economia molt dinàmica, basada en el turisme, la banca i el comerç. Ideal, doncs, per assajar noves eines de desenvolupament econòmic i social. Fent-ho a despit de la seva població, percebuda com a cobais. La qual cosa és, pel cap baix, poc inspiradora.

tracking