Creat:

Actualitzat:

La pràctica ancestral de “a tornajornals” és una lliçó de solidaritat.

En un passat no tan llunyà, quan els pagesos vivien en comunitats agràries autònomes, el concepte de solidaritat era inherent a la seva forma de vida. En una època en què el valor dels diners no era tan determinant com ho és avui, els pagesos tenien una pràctica que reflectia aquesta idea de suport mutu. En deien “a tornajornals”. Donat que la majoria anaven curts d’armilla, aquest costum implicava l’intercanvi de treball agrícola entre ells, amb l’objectiu de beneficiar tothom sense l’ús de diners.

Aquesta pràctica era més que una simple transacció de treball; era un exemple de col·laboració, comunitat i reciprocitat. Els pagesos, conscients de les seves pròpies limitacions i de la importància de treballar la terra en moments que no admetien demora, els determinats per les estacions, es donaven suport mútuament. Quan un pagès necessitava ajuda per sembrar, plantar o collir, demanava als altres pagesos que li donessin suport, i a canvi, es comprometia a ajudar-los quan necessitessin treballar les seves terres.

Aquesta pràctica no només afavoria els pagesos individualment, sinó que tenia un impacte positiu en la comunitat en general. Gràcies al tornajornals, els coneixements agrícoles es compartien, les feines s’acceleraven i es creava una xarxa de suport social. Les relacions humanes es reforçaven i s’establiren vincles duradors basats en la confiança i la reciprocitat. Era una forma de cohesionar les comunitats

A més, reflectia una comprensió profunda de la importància de la interdependència i el bé comú. En lloc de centrar-se únicament en l’obtenció de beneficis personals, els pagesos valoraven la prosperitat col·lectiva i es preocupaven pel benestar de la comunitat en la qual vivien, cosa que garantia la supervivència i l’èxit de tothom.

En l’actualitat, amb l’avanç de la tecnologia i l’augment de la monetització de tots els aspectes de la vida, es dona prioritat als intercanvis econòmics i s’ha oblidat el valor inherent de la solidaritat i la cooperació. No obstant això, en un món que enfronta reptes cada vegada més complexos com el canvi climàtic, les crisis alimentàries i la desigualtat social, el tornajornal ens recorda que som més forts quan ens ajudem els uns als altres.

tracking