Creat:

Actualitzat:

Un cop superat el tràmit de confeccionar les llistes electorals per a les properes generals, totes les formacions estan centrades en l’elaboració dels corresponents programes polítics, per mirar de seduir l’electorat.

Avui, que és el Dia Mundial de la Justícia Social, els partits poden mirar d’incloure-la entre les seves propostes.

Evidentment, millorar la justícia social a qualsevol país no és cosa d’uns dies. Ni d’uns anys. Perquè cada situació és única i es requeriran ajustos i adaptacions en funció de les circumstàncies locals i les necessitats de cada societat.

Però sí que es poden implantar algunes accions.

Per exemple, la millora de les condicions de vida i treball. Això inclou la garantia d’un salari digne, la seguretat en el lloc de treball, la protecció social i la seguretat laboral.

També l’accés a serveis públics de qualitat. Tots els ciutadans han de tenir accés a serveis públics de qualitat, com ara la salut, l’educació, l’habitatge i les pensions.

Com també, garantir l’equitat en l’accés a oportunitats. Es necessita una igualtat real en l’accés a oportunitats educatives, professionals i econòmiques per a totes les persones, independentment de la seva procedència o situació.

Sense oblidar una reforma fiscal que asseguri que les persones amb uns ingressos més alts paguin una quota proporcional més alta a l’Estat, per finançar les necessitats socials del país.

I fins i tot, augmentar la lluita contra la corrupció; la corrupció és un obstacle per a la justícia social, ja que desvia recursos que podrien ser destinats a les necessitats socials més urgents. Per això, és important establir mecanismes de transparència i responsabilitat per garantir la integritat dels fons públics.

A més, per aconseguir avenços reals no es pot deixar de banda la sensibilització sobre la importància d’un sistema social just i equitatiu, ni la conscienciació social sobre les desigualtats i les barreres que impedeixen la justícia social entre la població.

En conclusió, els partits tindran aviat una nova oportunitat de fer reformes legals i polítiques. Cal esperar, doncs, que modificaran les lleis i les polítiques per tal de garantir un sistema més equitatiu i just a Andorra.

tracking