Foc i lloc

Per una gestió pública participativa

Defensem les nostres institucions apropant-les més a la nostra ciutadania

Creat:

Actualitzat:

Els Demòcrates estem convençuts que unes institucions democràtiques són fortes quan els ciutadans les senten seves i hi confien plenament. És per aquest motiu que cal apostar pel rigor en la gestió pública, la transparència i la participació plural dels ciutadans en la presa de decisions. Això no és només una declaració d’intencions que forma part del nostre programa electoral. Des del 2017 hem impulsat projectes d’inversió a través dels pressupostos participatius del ministeri d’Ordenament Territorial, i com a resultat d’això s’ha realitzat la passarel·la entre el Lycée i l’Estadi Comunal d’Andorra la Vella. A més, la implementació dels arbres amb molins de vent està en curs. Però els demòcrates no ens quedem aquí i la nostra voluntat és obrir a la participació ciutadana una part del pressupost de cada ministeri, començant pels de Cultura, Educació i Medi Ambient i, a més, cada any s’anirà augmentant la seva dotació pressupostària.

Desenvoluparem un portal de transparència en què els nostres ciutadans podran accedir de forma fàcil i organitzada a la tasca desenvolupada pel Govern i el Consell General. A través d’una llei de transparència i de bon govern es regularà de forma clara tota la informació que caldrà que sigui pública i que es posi a l’abast dels nostres ciutadans. A través de la secretaria d’Estat d’Afers Europeus que crearem, treballarem transversalment amb totes les institucions i els actors de la societat per tenir una posició negociadora el més consensuada possible amb la UE. Aquesta secretaria informarà periòdicament i de forma detallada el conjunt de la societat sobre l’evolució de les negociacions amb les institucions comunitàries. També promourà i liderarà la capacitació de l’administració per assolir de forma òptima la implementació del futur acord.

En relació amb la nostra administració pública i derivat de la recent aprovació de la Llei de la Funció Publica, es treballarà conjuntament amb els treballadors i els seus representants el desenvolupament dels reglaments que deriven de la pròpia legislació, recollint les seves aportacions i establint mecanismes conjunts de control periòdics i efectius per garantir la seva correcta aplicació i l’assoliment dels seus objectius.

Perquè els demòcrates diem sí a la participació ciutadana i sí al bon Govern.

tracking