Foc i lloc

El pal de paller del PS

Seguirem defensant les nostres propostes socials

Creat:

Actualitzat:

Ahir parlava amb una padrina pensionista i em demanava que el PS havia de posar temes socials importants sobre la taula i defensar els més febles i els que ho passen malament. Precisament, aquest és l’ADN del nostre partit juntament amb la justícia per a totes i tots i la defensa dels interessos del nostre país.

Per això, val la pena recordar que durant la història del PS, el tema social ha estat el pal de paller de de les nostres polítiques. A tall d’exemple i sense ser exhaustiu, durant els dar­rers quatre anys, fidels al nostre ideari, hem treballat les següents propostes eminentment socials.

Hem defensat les persones amb diversitat funcional amb la supressió dels contractes de baix rendiment i amb programes educatius adaptats. La idea és facilitar-los l’accés als ensenyaments públics i superiors del país.

Hem dipositat energies en la defensa dels drets sindicals i de manifestació perquè es puguin exercir amb totes les garanties. Hem proposat ampliar la baixa de maternitat a 26 setmanes, incrementar fins a una jornada i mitja el descans setmanal obligatori i establir la flexibilitat laboral o la reducció d’horaris per atendre les situacions familiars. Tot per millorar la conciliació de la vida familiar i laboral. Hem lluitat pels drets laborals amb unes indemnitzacions justes per acomiadament no causal en la nova Llei de relacions laborals. Hem posat sobre la taula la igualtat salarial entre home i dona amb mesures per a l’elaboració de plans d’igualtat a les empreses. Hem treballat la creació d’una baixa remunerada per cuidar de fills hospitalitzats.

Hem proposat les excedències laborals amb garanties de retorn per a tot ciutadà que vulgui exercir un càrrec públic. Hem defensat pressupostos de l’Estat amb finançament dels complements no contributius de les pensions i altres prestacions de caràcter social. No hem defallit en la defensa dels drets sindicals i de manifestació perquè es puguin exercir amb totes les garanties.

Lamentablement moltes d’aquestes propostes no han superat la piconadora de DA, que difícilment ha acceptat idees de l’oposició. Això no impedeix que nosaltres les seguirem defensant i ampliant en el nostre programa. I tant de bo a partir del 8 d’abril haguem de començar a planificar la seva execució.

tracking