Foc i lloc

Gràcies per la feina, Pere, Rosa i Gerard

Han completat quatre anys treballant per l’interès general i al servei del país

Creat:

Actualitzat:

Ser conseller general és un dels més grans honors que un pot rebre. Ser escollit per sufragi per les electores i els electors és senzillament un dels més alts reconeixements que un pot tenir. Per altra banda, l’elecció també atorga una de les màximes responsabilitats que es poden exercir: representar totes les ciutadanes i ciutadans. I un cop jurat o promès el càrrec i estrenats el tricorn i la capa, totes les conselleres i consellers han de vetllar pel benestar de la ciutadania. Els parlamentaris representen qui els ha votat però també qui no ho ha fet, incloent-hi els que no han tingut ni la possibilitat de fer-ho.

Ara que conclou la difícil setena legislatura, voldria reconèixer que la tasca dels tres consellers del PS, Pere López, Rosa Gili i Gerard Alís, ha estat en aquesta línia. Durant els quatre anys, tots tres no han perdut mai la raó per la qual seuen a l’escó i que és la defensa de l’interès general i de servei al conjunt del país.

La sessió de control de dimecres ha estat un exemple de bon treball. Els temes que preocupen el PS i que s’han expressat en forma de preguntes al Govern van ser la tretzena paga per a les pensions més baixes dels jubilats amb més de 35 anys cotitzats, els 4 milions d’euros llençats amb The Cloud, les responsabilitats que assumeixen alguns assessors a l’administració i l’avaria que va deixar el Govern durant tres dies sense fer determinats tràmits. Finalment es va preguntar sobre habitatge i l’executiu va haver de reconèixer que en aquests moments no té cap estudi concret sobre els preus dels lloguers durant l’any 2018.

La feina a l’oposició, amb pocs recursos humans, econòmics i tècnics, és dura i complexa. Per això cal valorar el treball compromès, constant i esforçat de tots tres. Tot i els recursos escassos, han presentat la majoria de preguntes, han proposat la majoria de les esmenes a les lleis que s’han debatut o han fet la majoria de propostes d’acord. Per altra banda, han informat constantment la ciutadania. A més, han mantingut nombroses reunions amb col·lectius afectats per les diferents iniciatives parlamentàries.

Per acabar, seguint una fórmula parlamentària ben habitual: per tot l’exposat, s’agraeix la tasca del Pere, la Rosa i el Gerard aquests dar­rers 4 anys lluitant per una Andorra més igualitària, més rica i, en conjunt, més feliç.

tracking