Foc i lloc

Voler confondre amb la llei de Funció Pública

Un sistema que valora i posa en valor el treballador de l’administració

Creat:

Actualitzat:

Al voltant de la figura del funcionari i la del treballador públic s’ha volgut intencionadament generar confusió dient que amb aquesta darrera es qüestiona la seva independència i a partir d’ara estaran a mercè de la voluntat del polític de torn. Cosa que és totalment falsa.

Per a aquells que diuen que defensen tant la igualtat, actualment ens podem trobar amb dues persones que han passat el mateix procés de selecció, que tenen el mateix lloc de treball, els mateixos drets i deures, que es regulen pel mateix règim sancionador i que tenen el mateix salari, però com que un és andorrà se l’anomena funcionari, i l’altre com que no ho és se l’anomena agent de l’administració. I no hi ha res que justifiqui aquesta diferència de denominació. La nova llei acaba amb aquesta desigualtat i deixa clar que tant els funcionaris com els treballadors públics tenen els mateixos drets, les mateixes obligacions i la mateixa protecció.

També s’ha volgut dir que la llei retalla la retribució dels treballadors de l’administració passant de triennis a quinquennis. No és cert. La llei passa d’un model retributiu com l’actual, en què només es preveu l’antiguitat, a un model en què a part de preveure l’antiguitat també té en compte la carrera horitzontal i la qualitat de la feina que desenvolupa el treballador. El que fa és establir un sistema retributiu més just i exigent, un sistema que valora la feina del professional de l’administració pública, la formació que realitza, les competències que assoleix, alhora que potencia la qualitat de la feina que desenvolupa. Un sistema que valora i posa en valor el treballador de l’administració al servei de tots els ciutadans.

Aquesta llei se sustenta en una filosofia clara: reforçar una administració pública competent i adaptada a la nostra realitat, capaç de donar resposta a les necessitats dels ciutadans i de les empreses amb la màxima qualitat, emfatitzant en la vàlua, les competències i el rigor dels professionals públics, donant-los totes les eines necessàries per desenvolupar la seva feina amb les millors garanties i dotant-los dels mecanismes necessaris de flexibilitat per poder-se adaptar a una societat i un entorn dinàmic i canviant. Un clar pas endavant per a l’Andorra del futur.

tracking